Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 7 TN A

print

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN NĂM A

SỐNG LUẬT YÊU THƯƠNG

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin kính, thờ lạy, tôn vinh và chúc tụng Chúa. Chúa ơi, Chúa luôn mong muốn chúng con  mỗi ngày nên hoàn thiện như Cha chúng con trên trời là Đấng hoàn thiện. Để giúp chúng con có thể sống hoàn thiện, từng ngày, Chúa vẫn dùng Lời Chúa soi đường chỉ lối cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết mở lòng mình ra, lắng nghe, suy ngẫm và đưa Lời Chúa thực hành trong đời sống thường ngày. “Lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe” (1Sm 3,10). Chúa có những Lời ban sự sống đời đời (x.Ga 6,68)

  •  “Thầy bảo các con: Đừng chống cự lại với kẻ ác”.

Lạy Chúa Giêsu, theo thói thường, chúng con luôn muốn trả lại cân xứng, thậm chí hơn những thiệt hại mà người khác gây cho chúng con. Chúng con nghĩ đó là điều hợp lý, là sự công bằng. Chính luật Cựu Ước cũng dạy “Mắt đền mắt, răng đền răng”. Còn Chúa, Chúa đến với chúng con nơi trần gian và mang cho chúng con một điều răn mới, một giới luật mới. Đó là giới luật yêu thương: “Còn Thầy, Thầy bảo các con: Đừng chống cự lại với kẻ ác”. Chúa mời gọi chúng con lấy ân báo oán, lấy sự khoan dung tha thứ để chữa lành những xung đột trong cuộc sống.

Lạy Chúa, ngồi nơi đây, bên Thánh Thể Chúa, trước lời mời gọi sống luat yêu thương, chúng con duyệt xét lại chính mình. Nhiều lần chúng con đã giận hờn, khó chịu và muốn trả thù những người mắc lỗi với chúng con. Chúng con chưa xứng đáng là môn đệ Chúa. Xin Lời của Chúa và Thánh Thể Chúa tha thứ và biến đổi tâm trí và con người của chúng con.

(Thinh lặng)

  • “Thầy bảo các con: Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ bách hại các con”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương yêu chúng con đến cùng và Chúa cũng muốn chúng con yêu thương nhau như vậy. Chúa dạy chúng con đừng chống lại kẻ thù. Hơn thế nữa, Chúa còn dạy một điều vượt lên mọi suy nghĩ của chúng con, đó là yêu thương và cầu nguyện cho kẻ bách hại mình. Chúa khẳng định: yêu thương và cầu nguyện cho kẻ bách hại chính là dấu hiệu nhận biết ai là môn đệ của Chúa.

Lạy Chúa, yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù là một thách đố đối với mỗi chúng con. Bởi vì, yêu thương và cầu nguyện cho người thân, cho bạn bè, cho những người dễ mến thì dễ, nhiều lúc, chúng con còn chưa chu toàn. Vậy mà, Chúa còn dạy chúng con biết sống yêu thương và cầu nguyện cho cả những người gây đau khổ cho chúng con. Xin Chúa thêm sức cho chúng con để chúng con đủ sức sống yêu thương như Chúa dạy.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa dạy: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, là chúng con yêu thương nhau” (Ga 13, 35). Xin Chúa cho chúng con luôn ý thức về sứ mạng của mình, để chúng con biết cùng nhau xây dựng môi trường sống ngập tràn sự tha thứ, lòng hy sinh và tình thương mến. Để từ đó, chúng con phản chiếu tình yêu của Chúa cho tất cả mọi người. Amen.

Nguồn Gp Bà Rịa