Chầu Thánh Thể Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi Năm C

print

  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi Năm C

Sống Tình Yêu Hiệp Nhất

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin chúc tụng, tôn vinh thờ lạy và cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban cho chúng con. Chúa đã nhập thể làm người để mạc khải cho chúng con hiểu biết về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Ba Ngôi luôn hiệp nhất và hướng về nhau trong tình yêu. Xin Chúa cho chúng con và các bạn trẻ luôn sống theo Lời Chúa dạy để chúng con cũng nên một theo khuôn mẫu của Ba Ngôi Thiên Chúa.

  • “Khi Thần Chân Lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật”.

Lạy Chúa Giêsu, quả thật chúng con là những người có phúc vì chúng con đã nhận biết Chúa và có niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm vượt quá tầm hiểu biết của chúng con. Chúng con biết được mầu nhiệm này nhờ Chúa mạc khải cho chúng con. Khởi đi từ tình yêu vâng phục và dấn thân, Chúa đã chứng thực cho chúng con biết Chúa vâng lời Chúa Cha. Chúa đã không chỉ tuyên bố Chúa là tình yêu mà Chúa còn làm chứng cho tình yêu: “Không ai có Tình yêu lớn hơn người đã chết cho bạn mình” (x.Ga 15,13).

Lạy Chúa, chúng con đặt niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Qua Kinh thánh và Thánh truyền, chúng con biết được rằng Thiên Chúa không đơn độc, nhưng hiệp thông yêu thương trọn vẹn. Xin Chúa cho chúng con biết chiêm ngắm Thiên Chúa và họa lại Tình Yêu Nên Một bằng cách sống thương yêu, tha thứ, và chia sẻ với tha nhân theo mau gương yêu thương của Thiên Chúa.

(Thinh lặng)

  • “Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn trung thành với sứ mạng được Chúa Cha trao phó, dù Chúa phải trải qua nhưng đau khổ và chống đối. Chúa dạy cho chúng con nhận biết Thiên Chúa là Cha, vì Ngài là Đấng Sáng Tạo và hằng yêu thương chăm sóc chúng con. Hơn nữa, Chúa còn coi Chúa Cha như là Cha chúng con khi Chúa dạy chúng con thưa vơi Người: “Lạy Cha chúng con ở trên trời”. Như thế, chúng con là anh chị em với nhau và có cùng một Cha trên trời. Vậy nên, Chúa dạy chúng con phải sống hiệp nhất yêu thương. Xin Chúa cho chúng con và các bạn trẻ biết lắng nghe lời Chúa dạy để xây dựng gia đình và giáo xứ chúng con thành cộng đoàn yêu thương nhau như Thiên Chúa là Tình Yêu.

Lạy Chúa, Chúa biết chúng con yếu đuối và bất toàn nên Chúa ban Thánh Thần đến để hướng dẫn, nhắc nhở và ban ơn nâng đỡ cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết mở rộng tâm hồn và con tim để nghe được tiếng Chúa nói. Xin Chúa mở rộng khối óc và đôi tay để chúng con thực thi những điều Chúa đã truyền dạy chúng con la “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. (Ga 15,12).

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã mạc khải cho chúng con biết về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Xin Chúa cho chúng con và những người trẻ biết đón nhận những yếu đuối, bất toàn của tha nhân, nhờ đó, chúng con biết sống hiệp nhất yêu thương để mọi người nhận biết chúng con là con cái của Chúa và anh em của nhau. Amen.

Nguồn Gp Bà Rịa