Chầu Thánh Thể Chúa Nhật Lễ Mẹ Thiên Chúa

print

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT LỄ MẸ THIÊN CHÚA

SỐNG THEO GƯƠNG MẸ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, chúc tụng và tôn vinh Chúa. Chúng con tin Chúa đang hiện diện trong hình bánh trước mặt chúng con. Vì yêu chúng con, Chúa đã lập Bí tích Thánh Thể để ở với chúng con luôn mãi. Khởi đầu năm dương lịch 2023, cùng với toàn thể nhân loại, chúng con dâng lên Chúa ước nguyện bình an cho thế giới. Xin Chúa giúp chúng con biết noi gương Đức Mẹ/ luôn khao khát Chúa, biết “vội vã” tìm đến bên Chúa, lắng nghe và suy gẫm Lời Chúa.

  • “Các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ”.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con muốn theo chân các mục tử tìm Chúa. Chúng con muốn chiêm ngắm Chúa nơi Hài Nhi bé nhỏ nằm trong máng cỏ. Chúng con ước được như Mẹ Maria luôn được ở gần Chúa. Và giờ này, chúng con đang được diễm phúc ấy. Chiêm ngắm Thánh Thể Chúa, chúng con như chìm vào không gian của hang đá xưa. Nơi đây, chúng con được hưởng nếm nguồn bình an của Chúa- bình an có Chúa, là vua trời đất, ở cùng. Xin Chúa cho chúng con được lòng yêu Chúa như Mẹ/ để chúng con luôn khát khao đến với Chúa.

Lạy Chúa, chúng con biết khi Mẹ thưa lời xin vâng, Mẹ đã được phúc cưu mang Chúa; khi Mẹ thưa lời xin vâng,  Mẹ đã được hiệp công trong công trình cứu độ. Xin Chúa giúp chúng con biết sống vâng nghe và thực hành Lời Chúa trong đời sống chúng con. Nhờ đó, chúng con cũng được phúc cưu mang Chúa và đem Chúa cho anh chị em chung quanh.

 (Thinh lặng)

  • “Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng”.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con có một người mẹ cao cả là Đức Maria với tước hiệu Mẹ Thiên Chúa. Mẹ là mẫu gương cho chúng con sống Lời Chúa. Chúng con học nơi Mẹ cách lắng nghe Lời Chúa: Ghi nhớ tất cả và suy niệm trong lòng. Như Mẹ, chúng con sẽ cố gắng để tâm lắng nghe Lời Chúa; Như Mẹ, chúng con sẽ để Lời Chúa ấp ủ và hướng dẫn cuộc đời chúng con. Xin Chúa ban ơn cho chúng con, để giống như Mẹ, chúng con luôn biết sống đẹp lòng Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời.

Lạy Chúa, nhiều lúc, chúng con có những khó khăn khi chúng con lắng nghe Lời Chúa. Nhiều lúc, vì cái tôi quá lớn, chúng con cũng thực hành ý riêng chứ không theo ý Chúa muốn. Xin Chúa giúp chúng con biết noi gương Mẹ khiêm tốn đón nhận những trái ý; biết ghi nhớ tất cả Lời Chúa và suy niệm trong lòng/ để chúng con luôn như Mẹ: Tin tưởng tất cả, trông cậy tất cả, yêu mến tất cả.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, những giây phút bên Chúa dần qua đi. Giờ này, chúng con chuẩn bị trở về với cuộc sống thường ngày. Xin Chúa giúp chúng con biết nhìn lên Mẹ Maria- Nữ Vương Ban Sự Bình An- sống tình yêu của Chúa. Xin Chúa uốn trái tim của chúng con được khiêm nhường như Mẹ để chúng con sống như Mẹ: Luôn biết đem lửa tin yêu và nguồn bình an cho mọi người. Amen.

Nguồn Gp Bà Rịa