Chầu Thánh Thể CN 1 MC Năm C

print

Chầu Thánh Thể CN 1 MC Năm C

Vượt Thắng Cám Dỗ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy và tôn vinh Chúa vì bao ơn lành Chúa đã tuôn đổ trên chúng con. Chúa đã đến và sống như chúng con, ngoại trừ tội lỗi. Chúa cũng đối diện với những cám dỗ như chúng con đang gặp trên đường đời hôm nay. Xưa Chúa đã chiến thắng cám dỗ, còn chúng con hôm nay thì nhiều lần sa ngã. Xin Chúa không ngừng ban ơn trợ giúp cho chúng con và các bạn trẻ bằng sức mạnh của Lời và Thánh Thể.

 “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này hóa thành bánh đi”.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang đối diện với nhiều khó khăn trong đời sống. Những khó khăn từ bên ngoài như dịch bệnh, bất công xã hội, thiên tai lũ lụt. Những khó khăn của cá nhân chúng con như đau bệnh, nghèo đói. Và khó khăn trong chính tâm hồn chúng con khi chúng con bị tội lỗi đè nặng. Khi gặp thử thách như thế, chúng con hay thách đố Chúa, hay nghi ngờ Chúa, và nhiều khi đòi Chúa phải đẩy lui những đau khổ, khó khăn ấy ra ngoài cuộc đời chúng con ngay tưc thì.

Lạy Chúa, niềm tin của chúng con còn non yếu. Khi vui, khi thành công, chúng con chỉ nghĩ đến bản thân mình và tự phụ khả năng của mình. Còn khi gặp khó khăn thử thách, chúng con mới nhớ đến Chúa và cầu xin Chúa như muốn áp đặt Chúa ban ơn cho chúng con. Và nhiều khi chúng con dám thử thách Chúa như là: nếu có Chúa, nếu Chúa thương con thì xin nhậm lời con. Xin Chúa tha thứ cho chúng con vì thái độ yếu lòng tin và dám thử thách Chúa của chúng con.

(Thinh lặng)

“Người ta sống không nguyên bởi bánh nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian thực hiện thánh ý Chúa Cha là cứu độ nhân loại nhờ cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa. Suốt những năm hiện diện ở trần gian, Chúa kiên vững làm theo ý Cha như Chúa đã nói: lương thực của Thầy là thi hành thánh ý Chúa Cha. Hôm nay, Chúa chiến thắng Satan nhờ cậy dựa vào Cha, tin tưởng Cha và yêu mến Cha.

Lạy Chúa, cuộc sống của chúng con có quá nhiều cám dỗ. Chúng con sẽ gục ngã nếu chúng con gạt Chúa ra khỏi cuộc đời, và nếu chúng con không biết sống dưới ánh mắt của Chúa. Chỉ khi nào chúng con xác tín Chúa luôn ở bên cạnh, Chúa luôn nhìn và thấu suốt tâm can, Chúa hằng yêu thương quan phòng chăm sóc, thì khi ấy, chúng con mới có sức mạnh để vượt thắng những cám dỗ của ma quỷ, của thế gian và xác thịt. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng con và những người trẻ, xin giúp chúng con luôn biết lấy Lời Chúa và Thánh Thể Chúa làm sức mạnh mà chiến thắng cám dỗ, để chúng con không lìa xa Chúa bao giờ.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ đây, chúng con trở về cuộc sống thường ngày với niềm tri ân, tôn thờ cảm tạ Chúa. Chúa đã cứu chuộc chúng con, đã ban Lời hằng sống và Thánh Thể làm lương thực tăng thêm sức mạnh để chúng con vượt thắng những cám dỗ cản bước chúng con tin yêu Chúa. Xin Chúa biến đổi chúng con từng ngày nhờ ơn của Chúa thương ban. Amen.

Nguồn Gp Bà Rịa