Chầu Thánh Thể CN 2 Mùa Vọng Năm A

print

CHẦU THÁNH THỂ CN 2 MÙA VỌNG NĂM A

DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy và tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì bao ơn lành Chúa đã tuôn đổ trên từng người chúng con. Chúa đã đến ở giữa nhân loại, nhưng lòng chúng con vẫn còn cứng cỏi chưa sẵn sàng đón Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết ngoan ngoãn nghe theo lời mời gọi của thánh Gioan Tẩy Giả, tích cực canh tân đời sống để chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến.

  • “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng”.

Lạy Chúa Giêsu, khi chung con đến với Chúa trong sự kiêu căng tự mãn, chúng con đang xa Chúa. Còn khi chúng con đến với Chúa trong sự yếu đuối nghèo nàn, chúng con được Chúa ở cùng và ủi an. Chính khi chúng con nhận ra sự bất toàn của mình, chung con mới mở lòng đón Chúa đi vào cuộc đời. Chúng con đang cố gắng dọn một con đường tâm hồn để Chúa đến với chúng con. Xin Chúa uốn nắn lòng chúng con để chúng con luôn lắng nghe Lời Chúa dạy mà sống đẹp lòng Chúa.

Lạy Chúa, làm mới một con đường thì dễ, nhưng đổi mới tâm hồn không dễ chút nào. Chúng con phải lấp đầy hố sâu ích kỷ, hẹp hòi; phải uốn ngay con đường quanh co, giả dối; phải san phẳng núi đồi tự mãn, kiêu căng. Xin Chua giúp chúng con biết mở rộng cõi lòng để đón Chúa, giúp chúng con luôn tin cậy vào Chúa mà siêng năng lãnh nhận các Bí tích để chúng con được ơn đổi mới tâm hồn và cuộc sống.

(Thinh lặng)

  • “Hãy ăn ăn thống hối, vì Nươc Trời gần đến”.

Lạy Chúa Giêsu, sám hối để được ơn tha tội là lời mời gọi Chúa dành cho mỗi người chúng con. Chúng con xác tín rằng khi đến với Chúa bằng tâm hồn sám hối thẳm sâu, chúng con mở ra con đường để Chúa ngự đến và đổ tràn ân sủng của Chúa vào lòng chúng con. Khi chúng con nhận ra sự bất toàn của chúng con, cũng như những lúc chúng con để cho Lời Chúa hoán cải, chúng con đang thực thi lời của thánh Gioan Tẩy Giả: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng”.

Lạy Chúa, để dọn đường cho Chúa đến và can đảm trở về cùng Chúa, chúng con cần có ơn Chúa trợ giúp. Xin Chúa giúp chúng con dọn một con đường với hai điểm đến, đó là đến với Chúa và đến với anh chị em. Xin Chúa giúp chúng con luôn trung thành cậy dựa vào sức mạnh của Chúa/ để dù có đối diện với muôn vàn thử thách, chúng con vẫn luôn tin tưởng vào lòng Chúa thương xót mà hoán cải trở về với Chúa.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Mùa Vọng mời gọi chúng con hãy dọn lòng để Chúa đến. Xin Chúa thanh tẩy và đổi mới chúng con, giúp chúng con biết tích cực dọn đường cho Chúa ngự đến trong gia đình và trong tâm hồn mỗi người chúng con. Nhờ vậy, chúng con trở nên những sứ giả loan báo Tin Mừng qua cuộc sống chiếu tỏa ánh sáng đức tin, chứa chan niềm hy vọng và nên như dấu chỉ rạng ngời Tình Yêu của Chúa cho mọi người chung quanh. Amen.

Nguồn Gp Bà Rịa