Chầu Thánh Thể CN 20 Thường Niên Năm C

print

Chầu Thánh Thể CN 20 Thường Niên Năm C

QUYẾT TÂM THEO CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng, ca khen và thờ lạy Chúa. Vì yêu thương, Chúa đã ở lại với chúng con trong Bí tích Tình Yêu để chúng con được chiêm ngắm và cảm nghiệm tình yêu bao la của Chúa. Để sống đời Kitô hữu, chúng con luôn quyết tâm dấn thân không ngừng. Xin cho Lời Chúa sưởi ấm tâm hồn chúng con để chúng con từ bỏ chính mình và một lòng quyết tâm theo Chúa.

“Thầy đã đến ném lửa xuống thế gian, và thầy muốn gì, nếu không phải là cho lửa ấy cháy lên”.

 Lạy Chúa Giêsu, chúng con xác tín rằng Chúa là ngọn lửa tình yêu mang lại hạnh phúc và bình an cho chúng con. Ngọn lửa Chúa đem đến cho chúng con, còn là ngọn lửa Thánh Thần, Đấng canh tân đổi mới tâm hồn chúng con, giúp chúng con nên một với Chúa. Xin Chúa cho chúng con và những người trẻ luôn biết đặt trọn niềm tin và lòng mến Chúa để chúng con lan tỏa ngọn lửa tình yêu Chúa cho mọi người.

Lạy Chúa, ngọn lửa tình yêu mà Chúa gieo vãi vào tâm hồn chúng con, cách riêng là những người trẻ, đang bùng cháy trong chúng con. Chúa muốn chúng con sống yêu thương tha nhân như chính mình. Xin Chúa giúp chúng con biết dùng sức mạnh của ngọn lửa tình yêu Chúa để sưởi ấm những tâm hồn đau thương, giúp những tâm hồn mù tối hướng về ánh sáng thật là chính Chúa. Nhờ vậy, chúng con dễ dàng vượt lên trên những quyến luyến của cải mau qua, để một lòng quyết tâm theo Chúa.

 (Thinh lặng)

“Các con tưởng Thầy đến để đem bình an xuống trái đất sao? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng đem sự chia rẽ”.

Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa luôn chất vấn lương tâm, đòi hỏi chúng con phải thay đổi cách nghĩ, thái độ và nếp sống chưa xứng hợp. Chính sự đòi hỏi của Chúa giúp chúng con phải có cuộc phân định và chọn lựa ngay trong nội tâm của chúng con. Trên hành trình theo Chúa, chúng con cần có sự thay đổi, nên tốt hơn mỗi ngày. Chúng con muốn Lời Chúa nuôi dưỡng trái tim của chúng con luôn bừng cháy lên ngọn lửa tình yêu Chúa. Xin Chúa giúp chúng con cảm nhận được bình an sâu thẳm của Chúa, để chúng con dám sống và chết cho Chúa, nhất là dám chết đi con người tội lỗi của chúng con.

 

Lạy Chúa, Chúa đến để mang lại bình an của Chúa cho chúng con. Bình an Chúa mang đến không phải như bình an thế gian ban tặng, nhưng là bình an đích thực vì có Chúa hiện diện. Chúa đã ban cho chúng con bình an để chúng con đủ sức vượt qua mọi khó nguy, gian khổ. Khi có được bình an của Chúa, chúng con sẽ được thưởng nếm trước bình an đích thực trên Thiên đàng. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết cưu mang và nuôi dưỡng tình yêu của Chúa, để chúng con trao ban bình an cho mọi người.

 (Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã mang đến cho chúng con ngọn lửa Thánh Thần, ngọn lửa tình yêu, niềm tin và hy vọng. Xin Chúa cho chúng con và những người trẻ luôn biết giữ ngọn lửa đức tin và lòng mến Chúa luôn cháy sáng. Xin Chúa gia tăng sức mạnh, để ngọn lửa tình yêu của Chúa được lan tỏa và sưởi ấm tâm hồn chúng con. Nhờ đó, chúng con quyết tâm từ bỏ chính mình, vác thập giá hằng ngày để theo Chúa. Amen.

Nguồn Gp Bà Rịa