Chầu Thánh Thể CN 22 Thường Niên Năm C

print

Chầu Thánh Thể CN 22 Thường Niên Năm C

SỐNG KHIÊM NHƯỜNG

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con ca ngợi, chúc tụng và tạ ơn Chúa. Vì yêu thương chúng con, Chúa đã trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Chúa đã hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết để cứu chuộc chúng con. Chúa còn hiến thân làm thần lương nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Xin Chúa dùng Lời Chúa biến đổi chúng con, để mỗi ngày chúng con nên giống Chúa hơn.

  • “Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn chúng con sống đẹp lòng Chúa Cha, nên Chúa đã luôn nhắc nhở, dạy bảo chúng con. Nhân dịp dùng bữa tại nhà một người Pharisêu, Chúa đã dạy chúng con về cách sống khiêm nhường. Nhìn lại lịch sử, chúng con thấy rằng Chúa Cha luôn nâng cao những ai khiêm nhường và hạ bệ những người quyền thế kiêu căng. Tổ tông loài người vì muốn tôn mình lên nên đã bị hạ xuống. Ngược lại, Mẹ Maria và Chúa đã tự hạ mình xuống nên được Thiên Chúa tôn vinh trên các tầng trời.

Lạy Chúa, từ thâm tâm ai cũng muốn bản thân mình có giá trị, được tôn trọng, được yêu quý. Khao khát này giúp con người vươn lên, bộc lộ bản thân. Nhưng nếu không cẩn thận, nó sẽ dẫn đến tính tự mãn. Kiêu ngạo là một trong bảy mối tội đầu phát sinh các tội và các nết xấu khác. Xin Chúa giúp chúng con, cách riêng những người trẻ, biết noi gương Chúa sống khiêm nhường, sống đúng với ơn gọi và sứ vụ của mình, để được trở nên những người con đẹp lòng Chúa Cha.

(Thinh lặng)

  • “Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù; và ông sẽ có phúc”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng cao cả ngự trên các tầng trời, nhưng Chúa đã hạ mình xuống để đến với nhân loại chúng con. Là Đấng giàu sang, nhưng Chúa đã trở nên nghèo hèn khi đến trần gian. Là Đấng thánh thiện, nhưng Chúa đã năng viếng thăm, gặp gỡ và đồng bàn với những người tội lỗi. Chúa đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống. Chúa cũng muốn chúng con sống như Chúa đã sống.

Lạy Chúa, khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, đời sống chúng con càng được nâng cao. Kèm theo đó là sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội cũng tăng lên. Bên cạnh những gia đình giàu có, yến tiệc linh đình, còn nhiều người nghèo khổ không có của ăn. Xin Chúa mở mắt chúng con để chúng con nhìn thấy những cảnh đời bất hạnh. Xin Chúa mở lòng chúng con để chúng con biết yêu thương những người nghèo khổ, bệnh tật. Xin Chúa mở tay chúng con để chúng con biết trao ban, chia sẻ. Xin Chúa giúp chúng con và những người trẻ luôn niềm nở đón tiếp và phục vụ những người khó khăn bat hạnh trong cuộc sống hằng ngày.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã hiến mình làm giá cứu chuộc chúng con. Chúng con đã được trở nên con Chúa và sẽ được dự tiệc vui Nước Trời. Xin Chúa giúp chúng con và những người trẻ biết hãm dẹp tính kiêu ngạo để khiêm nhường phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Xin Chúa hãy đánh động và biến đổi chúng con, để chúng con sống đẹp lòng Chúa hơn. Amen.

Nguồn Gp Bà Rịa