Chầu Thánh Thể CN 3 Mùa Vọng Năm A

print

CHẦU THÁNH THỂ CN 3 MÙA VỌNG NĂM A

SỐNG SỨ MẠNG NGÔN SỨ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin Chúa đang hiện diện với chúng con trong giây phút thánh thiêng này. Sự hiện diện của Chúa thật khiêm hạ và thinh lặng, nhưng đầy quyền năng và tình thương/ có thể chạm đến tâm hồn chúng con, để tha thứ, chữa lành và thánh hóa cuộc đời chúng con. Xin cho Lời Tình Yêu và sức mạnh từ Thánh Thể Chúa chạm đến tâm hồn chúng con, biến đổi chúng con thành niềm vui, thành ngọn suối nhỏ của tình thương êm dịu của Chúa cho gia đình và cho mọi người.

  • “Các ông hãy đi thuật lại cho ông Gioan những điều các ông nghe và thấy”.

Lạy Chúa Giêsu, trong Phụng vụ tuần III Mùa Vọng, Giáo hội mời gọi chúng con sống tâm tình hân hoan vui mừng vì ngày Chúa đến đã gần kề. Chúa đã thực hiện biết bao việc lành cho nhân loại: “Người mù xem thấy, người què bước đi, người phong được sạch, người điếc nghe được, người chết sống lại, và người nghèo được loan báo Tin Mừng” (Mt 11,5). Và Chúa mời gọi chúng con hãy loan báo niem vui này cho mọi người (x.Mt 11,4).

Lạy Chúa, trong thế giới ồn ào náo nhiệt hôm nay, chúng con thường mải mê tìm kiếm của cải vật chất, chạy theo những trào lưu hưởng thụ, lối sống thực dụng/ mà lãng quên bổn phận đem tình yêu và niềm vui của Chúa cho anh chị em. Xin Chúa giúp chúng con sống đúng căn tính Kitô của mình/ để chúng con thuật lại việc Chúa đã làm cho nhân loại.

(Thinh lặng)

  • “Đây Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi”.

Lạy Chúa Giêsu, để chuẩn bị cho chương trình cứu độ, biết bao ngôn sứ đã được Chúa tuyển chọn và sai đi. Ngày nay, Chúa cũng mời gọi từng người chúng con cũng hãy thực thi sứ mạng/ mà chúng con đã lãnh nhận trong ngày chịu phép Rửa. Xin Chúa thanh luyện tâm hồn chúng con để chúng con mang lấy tư tưởng, lời nói và hành động của Chúa; ngõ hầu, chúng con xứng đáng nói lời của Chúa cho mọi người.

Lạy Chúa, chung quanh chúng con còn rất nhiều người chưa biết và chưa tin vào Chúa. Xin cho chúng con can đảm và quảng đại đón nhận, thực thi thánh ý Chúa, ngõ hầu, bằng đời sống chứng nhân, chúng con đóng góp công sức bé nhỏ của mình/ để chuẩn bị cho Chúa đến với nhiều tâm hồn, vì chúng con biết rằng người thời nay tin chứng nhân hơn thầy dạy (x.EN,41).

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi chúng con đang rộn rã trang trí đèn hoa bên ngoài để đón mừng đại lễ Giáng Sinh, Chúa cũng mời gọi từng người chúng con “trang trí” lại tâm hồn mình để đón Chúa đến với mỗi chúng con. Sự đổi mới mà Chúa mong muốn hơn cả nơi chúng con/ là sự đổi mới từng ngày theo Lời Chúa dạy. Xin cho mỗi người chúng con nên như những ngọn đèn được thắp sáng thêm/ mỗi khi chúng con đến với Lời Chua và Thánh Thể, để khi chúng con trở về cuộc sống thường ngày, chúng con làm lan tỏa tình thương và niềm vui Tin Mừng của Chúa cho những người chúng con gặp gỡ. Amen.

Nguồn Gp Bà Rịa