Chầu Thánh Thể CN Lễ Giáng Sinh Năm A

print

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT LỄ GIÁNG SINH NĂM A

SỐNG MẦU NHIỆM NHẬP THỂ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy và cảm tạ Chúa: Thờ lạy Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu; cảm tạ Chúa về tình yêu cứu độ Chúa dành cho chúng con. Trong Giờ phút linh thiêng này, xin Chúa cử Thánh Thần Tình Yêu đến soi lòng mở trí cho chúng con/ để chúng con hiểu những điều Chúa muốn nói với chúng con và sống mầu nhiệm Chúa làm người.

  • Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta”.

Lạy Chúa Giêsu, còn tình yêu nào hơn tình Chúa yêu thương chúng con, khi Chúa là Thiên Chúa cả vũ trụ phải tôn thờ đã hạ mình làm người như chúng con, để cứu độ chúng con. Nhờ đó, chúng con được làm con của Chúa Cha. Tình yêu của Chúa khác với tình yêu ban phát theo kiểu vua chúa, các nhà cầm quyền trị nước: yêu từ xa, ban từ trên mà họ không hề đụng chạm đến đời sống, nỗi đau và sự khốn cùng của dân chúng. Chúa muốn yêu thương và cứu độ chúng con bằng tình yêu hiến mình cụ thể, khi Chúa ở cùng, ở giữa và ở với chúng con trong thân xác phàm nhân,/ giống như chúng con, ngoại trừ tội lỗi/ để yêu thương cứu độ chúng con, đụng chậm đến đời sống của chúng con.

Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng con, vì nhiều lúc, chúng con đã thờ ơ với tình yêu Chúa; đã vô tâm với những người cần chúng con yêu thương giúp đỡ; đã xa lánh những người cần chúng con gần gũi họ/ để nâng đỡ họ trong những lúc khốn cùng và sa ngã.

(Thinh lặng)

  • Lề luật đã được ban qua ông Môisen, còn ân sủng và chân lý thì nhờ Chúa Giêsu Kitô mà có”.

Lạy Chúa Giêsu, để nhân loại có được lề luật của Chúa, thì Chúa chỉ cần một con người như Môisen, nhưng để nhân loại được sống và cứu độ/ thì không ai khác có thể thực hiện được/ ngoài chính Chúa trong tình yêu nhập thể và nhập thế. Đây là ân sủng cứu độ và là chân lý sự sống mà Chúa Cha muốn ban tặng cho nhân loại tội lỗi chúng con. Lề luật có thể ban qua người khác, có thể nhờ người khác nói dùm, nhưng tình yêu thì không thể nói dùm và làm thay, nhất là khi tình yêu ân sủng và chân lý đó là chính Chúa. Điều đó cho thấy Chúa yêu thương chúng con biết dường nào. Chúa muốn cho chúng con nhận ra tình yêu nhập thế vì thương xót chúng con.

Lạy Chúa, Chúa đã thực hiện điều mà chúng con thường hay né tránh, tìm cách miễn trừ cho mình khi phải dấn thân để phục vụ, hy sinh cho lợi ích chung, thậm chí cho chính những người thân yêu trong gia đình chúng con. Xin Chúa giúp chúng con học nơi Chúa tình yêu hiến mình vì người khác/ bằng sự cho đi niềm vui, sức khoẻ, lợi ích bản thân và cả sự sống của chúng con, để mỗi người chúng con/ cũng trở nên quà tặng ân sủng và chân lý/ về tình yêu cứu độ như Chúa đã trở nên cho chúng con.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, để cứu độ chúng con, Chúa đã nhâp thể và nhập thế để làm người như chúng con, ngoại trừ tội lỗi. Xin tình yêu Chúa biến đổi chúng con, giúp sức cho chúng con để khi chúng con ra về, chúng con dám can đảm hiến mình cho tha nhân như Chúa đã hiến mình vì chúng con. Amen.

Nguồn Gp Bà Rịa.