Chầu Thánh Thể – Thứ Năm Tuần Thánh

print

CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA

(Tối Thứ Năm Tuần Thánh)

Lm Pet Nguyễn Hoàng Liêm

“Anh em không thể tỉnh thức nổi với Thầy một giờ sao?” (Mt 26,40)

 

Chủ đề mục vụ 2024: THÚC ĐẨY SỰ THAM GIA ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI

 

 1. Dấu thánh giá : Nhân danh Cha . . .

(Nếu MTC đã đặt, bắt đầu luôn)

Gợi ý tâm tình canh thức tối thứ năm tuần thánh.

Thưa cộng đoàn,

          Chúng ta vừa tưởng niệm bữa tiệc ly của Chúa Giêsu với các tông đồ. Trong bữa ăn đó Chúa đã lập phép Thánh Thể để ở lại với chúng ta cho đến tận thế, đồng thời người cũng thiết lập chức linh mục, khi truyền cho các tông đồ hãy làm việc Người vừa làm mà nhớ đến Người, nhờ đó hy tế vượt qua của Người được tái hiện và người luôn hiện diện giữa chúng ta, để tiếp tục cứu chuộc cho nhân loại.

Trong bữa tiệc ly, Chúa lại còn qùy xuống rửa chân cho các tông đồ, Chúa đã dạy chúng ta sống yêu thương phục vụ, Chúa muốn chúng ta trở nên môn đệ đích thực của Người.

Vì thế, tối nay sau thánh lễ Tiệc ly, Giáo Hội tha thiết mời gọi các tín hữu hãy ở lại canh thức cầu nguyện với Chúa, Chúa tha thiết mời gọi chúng ta: “Các con hãy ở lại đây mà canh thức với Thầy”, Chúa muốn chúng ta ở với Chúa, cùng với Chúa trải qua cơn hấp hối hãi hùng.

          Nguyện xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt và chỉ dạy chúng ta biết canh thức cùng với Chúa Giêsu trong đêm cực thánh này.

 

 • Hát về Chúa Thánh Thần: Cầu xin Chúa Thánh Thần (Xem bài hát ở cuối sách số 1)

Gợi ý chủ đề:

Trong giờ canh thức này, chúng ta họp nhau cầu nguyện trước Thánh Thể, với ước muốn tuyên xưng niềm tin của chúng ta đối với sự hiện diện của Đấng phục sinh ở giữa Giáo Hội của người. Như Chúa Giêsu Kitô đã nói: “Ở đâu có hai ba người tụ họp nhân danh Thầy thì Thầy sẽ ở giữa họ”. Hơn nữa, Chúa Kitô đã để lại cho chúng ta bí tích của Mình và Máu Thánh Người như sự xác quyết về sự hiện diện sống động của người ở giữa cộng đoàn các môn đệ. Thánh Thể là bí tích của sự hiện diện này ở giữa chúng ta.

Trong giờ canh thức đêm nay, chúng ta ở lại để gặp Chúa, để lắng nghe Chúa nói, để được Chúa yêu thương, để được Chúa nâng đỡ bổ sức, để được Chúa biến đổi, …để nhìn lại những bất toàn, tội lỗi của chúng ta mà Chúa đã cứu chuộc bằng cuộc khổ nạn của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Giáo hội mời gọi “Hiệp Hành”, (hành trình cùng nhau, lắng nghe nhau, trong Thánh Thần) sau một năm sống “hiệp thông” với Chúa với tha nhân chúng con chưa đủ cố gắng, xin Chúa nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa, với quyết định thực hành năm 2024: “Thúc đẩy tham gia đời sống trong Giáo Hội”, Xin Chúa cho tất cả mọi thành phần trong giáo phận, giáo hạt và đặc biệt họ đạo (Năm Căn) chúng con biết sống ơn gọi làm con Chúa, biết nổ lực nhiệt thành, tham gia, cộng tác, xây dựng đời sống Giáo Hội.

(Thinh lặng giây lát)

 1. Ca thờ lạy Thánh Thể: Con Thờ Lạy (Xem bài hát ở cuối sách số 2)

Chúng ta cùng nhau ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Sau mỗi câu xướng, cùng đáp: Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể)

Chúa Giêsu Thánh Thể ngự thật trong bánh và rượu.
Đáp: Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể (câu nào cũng vậy)

Chúa Giêsu Thánh Thể là con Thiên Chúa hằng sống.

Chúa Giêsu Thánh Thể là ngôi hai Thiên Chúa.

Chúa Giêsu Thánh Thể là bánh trường sinh từ trời.

Chúa Giêsu Thánh Thể là mục tử nhân lành.

Chúa Giêsu Thánh Thể là mục tử hiến mình vì đàn chiên.

Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng cứu độ trần gian.

Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng chữa lành.

Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng khoan dung.

Chúa Giêsu Thánh Thể là đại dương lòng thương xót.

Chúa Giêsu Thánh Thể là kho tàng nguồn ân sủng.

Chúa Giêsu Thánh Thể là tình yêu của mọi tâm hồn.
Chúa Giêsu Thánh Thể là chốn náu thân của các linh hồn.

Chúa Giêsu Thánh Thể khiêm nhường và dịu dàng trong lòng.

 1. Lắng nghe Lời Chúa

* Lời dẫn:

          Chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa trích sách Công Vụ Tông Đồ chương 2, từ câu 42 đến câu 47, nói về đời sống cộng đoàn Giáo Hội lúc sơ khai.

3.1. Bài trích sách Công Vụ Tông Đồ: Cv 2, 42-47

42Họ siêng năng nghe giáo huấn của các tông đồ, tham dự việc hiệp thông huynh đệ, nghi thức bẻ bánh và cùng nhau cầu nguyện. 43sự kính sợ Thiên Chúa đâm rễ sâu trong tất cả các tâm hồn khi họ chứng kiến rất nhiều những điều kỳ diệu và các dấu lạ các tông đồ thực hiện. 44tất cả những tín hữu đều sống chung với nhau, và những gì họ có đều là của chung; 45họ bán đi của cải do mình sở hữu, và chia sẻ với nhau tùy theo nhu cầu của mỗi người; 46một trí một lòng, mỗi ngày, họ chuyên cần kính viếng đền thờ, cùng nhau bẻ bánh trong các gia đình, dùng bữa ăn chung với niềm hoan lạc và tâm hồn đơn sơ, 47họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến. Mỗi ngày, Chúa dẫn đến cho họ thêm những người được cứu độ.

Suy niệm:

Ngay từ buổi đầu sơ khai trong Giáo Hội, các tín hữu sống hiệp thông với nhau: “42Họ siêng năng nghe giáo huấn của các tông đồ, tham dự việc hiệp thông huynh đệ, nghi thức bẻ bánh và cùng nhau cầu nguyện.” Việc tham gia góp phần của mình, tùy theo đặc sủng của mình trong phụng vụ, trong việc bác ái, các sinh hoạt của Giáo Hội, làm thành đời sống cộng đoàn Giáo Hội. Tham gia là một trong ba yếu tố: Hiệp thông, Tham gia, Sứ vụ, trong tiến trình HIỆP HÀNH của Giáo Hội.

Nền tảng tham gia ở đó, mọi người đều bình đẳng, cộng tác tùy theo ơn gọi của mình và phục vụ lẫn nhau qua các ân huệ đã lãnh nhận từ Chúa Thánh Thần. Việc tham gia xây dựng Giáo Hội là sứ mạng tự bản chất của người Kitô hữu. Qua Bí tích Thanh tẩy, chúng ta cùng chung một phẩm giá là con Thiên Chúa, thành viên của gia đình Giáo Hội, anh chị em trong Đức Kitô, cùng tham dự vào chức năng tư tế, ngôn sứ và vương đế của Người.[1]

 • Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhìn lại đời sống đạo, chúng con ngại khó hay ươn lười đào sâu giáo lý và giáo huấn của Giáo Hội, thụ động trong đời sống đức tin, dững dưng với những hoạt động của Giáo Hội.

          Xin cho mỗi người chúng con ý thức và tích cực, cộng tác, tham gia vào đời sống và sứ mạng của Giáo Hội ngay tại giáo xứ của chúng con đang sống.

(Thinh lặng 1 phút)

 • Hát: Tâm Tình Sám Hối (Xem bài hát ở cuối sách số 3)

3.2. Bài đọc Phúc Âm (đứng): Ga 15, 1-10

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

             1Thầy là cây nho đích thực và cha Thầy là người trồng nho. 2cành nào trong Thầy mà không sinh trái, thì Ngài chặt đi; còn cành nào sinh trái thì Ngài cắt tỉa để nó sinh trái nhiều hơn. 3các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. 4các con hãy ở lại trong Thầy, và Thầy sẽ ở lại trong các con. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh trái được nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy nếu không ở lại trong Thầy. 5Thầy là cây nho, các con là cành. Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, người ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy các con không thể làm gì được. 6ai không ở lại trong Thầy, thì sẽ bị quăng ra ngoài như cành nho, và sẽ khô héo; người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7nếu các con ở lại trong Thầy, và lời Thầy ở lại trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin và sẽ được. 8điều làm cha Thầy được tôn vinh, là các con sinh nhiều trái và trở nên môn đệ của Thầy. 9như cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. 10nếu các con tuân giữ các lệnh truyền của Thầy, các con sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy; cũng như Thầy đã tuân giữ các lệnh truyền của cha Thầy nên Thầy ở lại trong tình yêu của Ngài.

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa (Xem bài hát ở cuối sách số 4)

Cộng đoàn hát: lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là sáng đời con. (Hát 2 lần)

 1. Ca suy niệm: (Một người đọc lời, hay hát Chúa Là Cây Nho – Xem bài hát ở cuối sách số 5).

Gợi ý suy niệm:

Nhờ bí tích Thánh tẩy chúng ta được tháp nhập vào sự sống của Chúa như “cành nho gắn liền cây nho”. “Cây nho đích thực chính là Đức Kitô, Đấng ban sức sống và hoa trái cho các cành nho, nghĩa là cho chúng ta đây, những người nhờ Giáo Hội mà được ở lại trong Đức Kitô, và nếu không có Người, chúng ta không thể làm được gì (x. Ga 15, 1-5).” (GH 6).

Nhờ bí tích Thánh tẩy đời sống các tín hữu gắn liền với Chúa Kitô “như cành liền cây”. Nhờ phép Thánh tẩy, chúng ta được nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô: “Chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thánh Thần để trở nên một thân thể” (1Cr 12,13). Khi thực sự thông phần vào Thân Mình của Chúa trong việc bẻ bánh Thánh Thể, chúng ta được đưa vào hiệp thông với Người và với nhau. “Vì chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1Cr 10,17). Bằng cách này tất cả chúng ta được trở nên những chi thể của Thân Mình Người (x. 1Cr 12,27), “vì mỗi người đều là chi thể của nhau” (Rm 12,5).” (GH 7).

 (Thinh lặng 3 phút)

          Để sống ơn gọi làm con Chúa qua bí tích Thánh Tẩy, để sống hiệp thông, sống tham gia vào đời sống và sứ mạng của Giáo hội, cụ thể cần:

Tham dự chức năng tư tế: Thật vậy, nhờ sự tái sinh và việc xức dầu Thánh Thần, những người đã nhận ơn Thánh tẩy được thánh hiến trở nên ngôi nhà thiêng liêng và hàng tư tế thánh, để qua mọi hoạt động của đời Kitô hữu, họ dâng những hy tế thiêng liêng và loan báo quyền năng của Đấng đã kêu gọi họ ra khỏi tối tăm vào ánh sáng kỳ diệu của Người (x. 1Pr 2, 4-10).

Tham dự chức năng ngôn sứ: Dân thánh của Thiên Chúa cũng tham dự vào chức vụ ngôn sứ của Đức Kitô, bằng cách thể hiện khắp nơi chứng từ sống động về Ngài cách đặc biệt bằng đời sống đức tin và đức ái, và bằng cách dâng lên Thiên Chúa lễ tế ca tụng, dùng miệng lưỡi ngợi khen thánh danh Người, (x. Dt 13,15).

Tham dự chức năng vương đế (xây dựng cộng đoàn): Chúa Thánh Thần không chỉ thánh hóa, dẫn dắt Dân Chúa nhờ các bí tích và những tác vụ của Giáo Hội và trang điểm Dân Chúa bằng những nhân đức, nhưng còn phân phát những ân sủng đặc biệt cho các tín hữu thuộc mọi cấp bậc, khi trao ban ân huệ “cho mỗi người theo ý Ngài muốn” (1Cr 12,11), nhờ đó, Ngài làm cho họ nên thích hợp và sẵn sàng đảm nhận các công việc và chức vụ khác nhau để canh tân và xây dựng Giáo Hội như lời của thánh Tông Đồ: “Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung” (1Cr 12,7).

 1. Nguyện xin

5.1. Tham dự chức năng tư tế chúng ta nguyện xin:

          “Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, người ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy các con không thể làm gì được”. Xin cho chúng con siêng năng tham dự cử hành phụng vụ: Tham dự thánh lễ “cách ý thức, tích cực và hiệu quả”. Năng làm các việc đạo đức, lần chuỗi Mân Côi, lần chuỗi lòng thương xót, đàng thánh giá.

5.2. Tham dự chức năng ngôn sứ chúng ta nguyện xin:

          “Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, người ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy các con không thể làm gì được”.

          Xin cho chúng con biết sống nội tâm, siêng năng cầu nguyện, học hỏi Lời Chúa, giáo huấn của Giáo Hội. Sống bác ái, yêu thương như thánh Phaolô nhắn nhủ: “Anh em là những người được Thiên Chúa hiến thánh và yêu thương. Vì thế, hãy có lòng thông cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà, nhẫn nại, chịu đựng, tha thứ cho nhau…” (Col 3,12).

5.3. Tham dự chức năng vương đế chúng ta nguyện xin:

          “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”. Lạy Chúa, xin cho chúng con tích cực tham gia các sinh hoạt Hội đồng mục vụ giáo xứ, các đoàn thể, các giới, các nhóm ca đoàn, giúp lễ, …xin cho tất cả anh chị em giáo dân, hãy nhiệt thành tham gia và cộng tác chặt chẽ với các linh mục, để xây dựng Giáo Hội, và thực thi sứ mạng làm chứng cho Chúa giữa đời.

5.4 Chúng ta cũng cầu nguyện cho từng thành viên trong các giáo khu biết tham gia cùng nhau trong công tác được giao. Cũng như cùng hỗ trợ nhau thăng tiến trong tinh thần hiệp thông, tham gia chia sẻ với nhau hầu có thế cùng nhau làm chứng cho Chúa giữa đời qua đời sống hằng ngày.

 1. Hát Kinh Lạy Cha
 2. Hát và cầu cho Đức Giáo Hoàng: Này Con Là Đá (Xem bài hát ở cuối sách số 6)
 3. Hát thờ lạy Thánh Thể: Đây Nhiệm Tích (Xem bài hát ở cuối sách số 7)
 4. Đọc lời nguyện:

Lạy Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần. Vì tình yêu thương Chúa Cha đã ban người Con yêu dấu là Đức Giêsu cho thế gian, nhờ ân huệ Chúa Thánh Thần qua bí tích Thánh tẩy chúng con được làm con Chúa, được tẩy sạch tội lỗi và được hiệp thông với Thiên Chúa.

Xin cho chúng con biết sống ơn gọi làm con Chúa, tham gia vào đời sống và sứ vụ của Giáo Hội, tham gia chức năng tư tế, ngôn sứ và vương đế. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Amen.

 • Hát kết thúc: Lời Cầu Cho Xứ Đạo (Xem bài hát ở cuối sách số 8)

—–

Tài liệu:

1/ 5 phút học hỏi lời Chúa (số 1-4, Gp Cần Thơ)

2/ Quyết định thực hành 2024, Gp Cần Thơ

3/ Thư mục vụ mùa chay 2024, Đức Cha Stêphanô)

3/https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/hiep-hanh-la-dieu-don-gian-50809

 

CÁC BÀI HÁT

 1. Cầu Xin Chúa Thánh Thần

Cầu xin Chúa Thánh Thần
Người thương thăm viếng hồn con
Ban xuống cho con hồng ân chan chứa
Trau dồi cho đáng ngôi thánh đường
Nguyện xin Chúa ngôi Ba
Đoái nghe lời con thiết tha
Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm
Nhuần thăm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

 1. Con Thờ Lạy

Con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong phép thánh. Yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bánh, nuôi hồn con tháng ngày, cho lòng con vui say. Dâng hiến Vua Trời khúc hoan ca tràn đầy.

          ÐK: Lòng con hân hoan mến tin nở hoa. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ơn Chúa giúp con mau vượt qua. Ðời con tin yêu bước đi gần xa. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca. Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.

         

 1. Tâm Tình Sám Hối

Chúa yêu thương mọi loài, Chúa đã dựng nên Ngài không chê ghét điều chi đã tạo thành. Ngài khoan dung và rộng lượng hải hà, Ngài làm ngơ trước bao tội đời ta.

          ĐK. Này con ăn năn thống hối tội lỗi mình, đời con đã bao lần phụ tình yêu Chúa. Xin ân thương tha tội lỗi con, xin xót thương dân Ngài Chúa ơi, đang dâng lời cầu khẩn thiết tha.
          2. Tấm thân con mọn hèn có từ bụi tro, Ngài đã cứu vớt từ trong nơi tội lệ. Dù qua bao lần đã nhiều phản bội, Ngài từ tâm vẫn đón nhận đời con.

 1. Lắng Nghe Lời Chúa

Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo Chúa. Xin cho con biết thân thưa: ‘Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?’

          ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực lành Lời Chúa đã truyền ban.

5. Chúa Là Cây Nho

1.Chúa là cây nho, con là cành nho. Chúa đưa con vào mối tình, mối tình đầu tiên. Chúa khoác con bằng hồng ân áo trắng vô ngần. Chúa là cây nho, con là cành nho. Con chết mỗi ngày với Ngài cho ngàn tội lỗi. Con sống cho Ngài từ đây trong cuộc đời mới.

          ĐK. Để từ đây con chung mối hiệp thông, cùng Ba Ngôi cực thánh ôi muôn trùng. Để từ đây sống luôn trong niềm vui, Mẹ Hội Thánh dấu yêu ôi tuyệt vời. Để từ đây con không ngớt ngợi khen, tình yêu Chúa nguồn thánh ân diệu huyền. Để từ đây con sẽ là bài ca, một bài ca muôn đời tạ ơn Chúa.

 1. Chúa là cây nho, con là cành nho. Cũng như muôn người kết hợp, kết hợp cùng cây. Chúa muốn con hằng trổ sinh hoa trái thơm lành. Chúa là cây nho, con là cành nho. Chúa muốn con hằng ở lại trong tình yêu Chúa. Con muốn con là từ đây như người bạn thân.

6. Này Con Là Đá

          Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

          Ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Chúa gìn giữ người tăng gấp sinh lực, và ban cho người đời này hạnh phúc. Đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

 1. Đây Nhiệm Tích

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

8. Lời Cầu Cho Xứ Đạo

1.Mẹ ơi xứ đạo con đây, nguyện xin dâng hiến Mẹ từ bi. Xin Mẹ luôn đỡ nâng phù trì và thương dẫn dắt trên đường đi.

          ĐK: Mẹ Maria, xin thương đến xứ đạo con đây. Ban nguồn an bình hiệp nhất yêu thương. Mẹ luôn thăm viếng giúp đỡ mãi xứ đạo con đây. Trong tình yêu Mẹ liên kết muôn tâm hồn.