Chỉ Có Một Điều Cần: Chương 3 (tt) – Cho phép một cái gì đó có tính sáng tạo xảy ra

print

Cho phép một cái gì đó có tính sáng tạo xảy ra

Thinh lặng có nghĩa là nghỉ ngơi, nghỉ ngơi phần xác và tinh thần, để ta luôn sẳn sàng với Thiên Chúa. Đây là điều rất đáng sợ, giống như từ bỏ việc kiểm soát các hành động và suy nghĩ của ta, cho phép một cái gì đó có tính sáng tạo xảy ra không phải do ta mà cho ta. Chẳng ngạc nhiên khi ta thường quá mệt mỏi và kiệt quệ trong việc cố gắng làm chủ bản thân, muốn nắm bắt ý nghĩa chung cuộc của đời ta, đấu tranh với căn tính của ta sao? Thinh lặng là lúc ta không chỉ chấm dứt tranh cãi với tha nhân mà còn chấm dứt những tranh cãi nội tâm với chính bản thân ta. Trong sự thinh lặng ấy, ta được hít thở bầu khí tự do và chấp nhận căn tính mình như một quà tặng. “Tôi sống mà không phải là tôi, Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20).

Chính trong sự thinh lặng này mà Thần Khí Thiên Chúa có thể cầu nguyện trong ta và tiếp tục công việc sáng tạo của Ngài trong ta… Không có sự thinh lặng này, Thần Khí sẽ chết trong ta và năng lực sáng tạo của đời sống la sẽ trôi đi, để mặc ta một mình, lạnh giá, mệt mỏi. Không có sự thinh lặng này, ta sẽ làm mất trung tâm của ta, sẽ trở nên những nạn nhân của quá nhiều người, vẫn đòi ta phải quan tâm

Training for the Campus Ministry.