Chỉ Có Một Điều Cần: Chương 4 (tt) –  Một sự mật thiết toàn diện.

print

Một sự mật thiết toàn diện.

Nhiều người có khuynh hướng liên kết việc cầu nguyện với sự tách biệt khỏi người khác, nhưng việc cầu nguyện đích thật lại đưa ta đến gần bạn hữu của ta hơn. Cầu nguyện là một thứ kỷ luật trước tiên và không thể thiếu của lòng thương xót, vì cầu nguyện cũng là sự diễn tả trước tiên tình liên đới của con người. Tại sao thế? Vì Thần Khí cầu nguyện trong ta chính là Thần Khí nhờ Ngài mọi người được qui tụ lại trong sự hiệp nhất và trong cộng đoàn. Chúa Thánh Thần, Thần Khí của sự bình an, hiệp nhất và hoà giải, bao giờ cũng tự mạc khải cho ta như quyền năng nhờ Ngài, con người thuộc những bối cảnh khác biệt về xã hội, kinh tế, chính trị, chủng tộc và bộ tộc được xích lại gần nhau như anh, chị, em của Đức Kitô và như con cái của cùng một Cha trên trời.

Để giữ mình khỏi rơi vào chủ nghĩa lãng mạn thiêng liêng hoặc một thứ đạo đức tình cảm nào đó, ta phải đặc biệt quan tâm đến sự hiện diện xót thương của Chúa Thánh Thần. Sự thân mật của việc cầu nguyện chính là sự thân mật do Chúa Thánh Thần, Đấng, với tư cách là người đem lại một não trạng và một thời đại mới, không loại trừ mà luôn qui tụ muôn người, tạo nên. Trong sự thân mật của việc cầu nguyện, Thiên Chúa được mạc khải cho ta như Đấng yêu thương hết mọi người trong nhân loại cách đích thân và độc đáo như Ngài vẫn hằng thương ta. Vì thế, sự thân mật ngày một tăng với Thiên Chúa sẽ đào sâu cảm thức của ta về trách nhiệm của ta đối với tha nhân, khơi lên trong ta một ước vọng không ngừng muốn đem toàn thế giới này với những đau khổ và khốn cùng của nó vào trong ngọn lửa của Thiên Chúa trong lòng ta và muốn chia sẻ ngọn lửa đem lại sức sống này với tât cả những người muốn có.

Compassion