Chỉ Có Một Điều Cần: Chương 4 (tt) – Sự tái sinh thiêng liêng

print

Sự tái sinh thiêng liêng

Ta có thể mô tả sự tái sinh thiêng liêng mà Chúa Giêsu nói với ông Nicôđêmô ra sao? Không thể có được một sự mô tả đầy đủ được, vì sự tái sinh này vượt quá sự hiểu biết và tình cảm của ta…

Tuy nhiên, sự tái sinh thiêng liêng ấy là gì, ta có thể nói rằng những người được tái sinh trong Thần Khí thường chỉ có một mục đích. Họ chỉ có một ước vọng duy nhất: là vâng theo ý Thiên Chúa trong mọi sự, hay – nói như Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô – là “sống theo sự thật” và như thế cũng là “đến cùng ánh sáng để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa” (Ga 3, 21). Họ cũng được tình yêu ấy lôi cuốn đến độ tất cả những thứ khác chỉ có ý nghĩa và mục đích trong khung cảnh của tình yêu ấy. Họ chỉ đặt một vấn đề thôi: “Điều gì làm vui lòng Thần Khí của Thiên Chúa?” Và bao lâu họ nghe được tiếng nói của Thần Khí, thì bấy lâu họ sẽ nghe theo sự can thiệp của Thần Khí, cả khi sự can thiệp ấy làm phiền lòng bạn hữu của họ, gây xáo trộn môi trường sống của họ và làm xao xuyến những người thán phục họ. Họ hoàn toàn tin tưởng vào Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng đã được sai đến thế gian “không phải để kết án thế gian, nhuìig dể thế gian nhờ Ngài mà được sống” (Ga 3, 17). Đức tin của họ sâu sắc đến độ họ không sợ hãi chi – không chỉ sợ ý kiến của người khác mà còn không sự cả những phán quyết của Thiên Chúa, bởi sự tái sinh của họ đã đưa họ vào trong ánh sáng…

Đồng thời, những người được tái sinh cách thiêng liêng bao giờ cũng mời gọi người ta vào trong cộng đoàn, vì Thần Khí Thiên Chúa luôn qui tụ mọi người tin thành một thân mình. Và các cộng đoàn được hình thành nhờ Thần Khí không phải là những nơi trú ẩn được thiết lập để bảo vệ quyền lợi của các thành viên trong nhóm họ hoặc để giữ họ ở một khoảng cách an toàn đối với thế gian. Đó là những nơi thánh, nơi mọi người hiện diện cách sâu sắc, trước hết với “mỗi ngôi vị trong Thiên Chúa, hay nói cách chính xác hơn, với Ba Ngôi Thiên Chúa: với Chúa Thánh Thần và nhờ Ngài với Chúa Giêsu và với Chúa Cha”.

Reborn from Above.