Chỉ Có Một Điều Cần: Chương 5tt – Biết Thiên Chúa và biết mình

print

Biết Thiên Chúa và biết mình

Mầu nhiệm của đời sống thiêng liêng là Chúa Giêsu muốn gặp ta tận trong cõi thẳm sâu của lòng ta, để nói cho ta biết rằng, trong cõi lòng ta có tình yêu của Ngài, để giải thoát ta khỏi sợ hãi, và để chỉ cho ta biết bản ngã sâu sắc nhất của ta. Vì thế, trong cõi riêng tư của lòng ta, ta không chỉ có thể học biết Chúa Giêsu thôi, mà nhờ Chúa Giêsu ta cũng học biết chính mình nữa. Nếu bạn suy nghĩ về điều này một chút thôi, bạn sẽ thấy một sự tương tác giữa tình yêu Thiên Chúa đang tự mạc khải cho bạn và sự không ngừng lớn mạnh của việc tự biết mình. Mỗi lần bạn để cho tình yêu Thiên Chúa xuyên thấu tâm hồn bạn, là mỗi lần bạn làm vơi đi một ít âu lo; và mỗi khi bạn gạt đi một ít âu lo, là mỗi lần bạn lại biết mình hơn và nhất là làm cho Thiên Chúa tình yêu của bạn biết bạn rõ hơn.

Như thế càng học yêu mến Thiên Chúa hơn, bạn càng học để biết và trân trọng mình hơn. Tự biết mình và yêu mình là kết quả của sự hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa. Nay bạn có thể thấy rõ hơn điều răn lớn nhất của Thiên Chúa “hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí và yêu thương đồng loại như chính mình” muốn nhắm đến điều gì. Việc hoàn toàn mở lòng ra cho Thiên Chúa luôn dẫn ta tới lòng yêu thương chính mình, một tình yêu giúp ta có thể yêu thương tha nhân hết lòng. Trong tận cõi thẩm sâu của lòng ta, ta học biết sự hiện diện thầm kín của Thiên Chúa. Và với sự hiểu biết thiêng liêng ấy ta có thể sống một đời yêu thương

Letters to Marc about Jesus.