Chỉ Có Một Điều Cần: Chương 6 – Là lỗ tai cho Thiên Chúa

print

Là lỗ tai cho Thiên Chúa

Rõ ràng là ta thường bị bao vây bởi quá nhiều tiếng động bên trong và bên ngoài đến độ khó có thể thực sự nghe được Thiên Chúa của ta, khi Ngài nói với ta. Ta thường điếc, không thể biết được khi nào Thiên Chúa gọi ta và không thể hiểu Thiên Chúa muốn gọi ta theo hướng nào. Thế nên đời ta trở thành phi lý. “Phi lý” tiếng Latinh là surdus, nghĩa là điếc.

Đời sống thiêng liêng đòi hỏi một thứ kỷ luật bởi vì ta cần phải học lắng nghe Thiên Chúa, Đấng vẫn không ngừng lên tiếng nhưng lại là người ít được lắng nghe. Tuy nhiên, khi ta học lắng nghe, đời ta trở thành đời vâng phục. Vâng phục có gốc Latinh là audire, nghĩa là lắng nghe. Kỷ luật thiêng liêng cần thiết để ta từ từ ra khỏi cuộc sống phi lý mà đi vào cuộc đời vâng phục, ra khỏi cuộc sống ắp đầy những lo lắng ồn ào mà bước vào một cuộc sống, trong đó có một chỗ cho sự tự do nội tâm, nơi ta có thể lắng nghe Thiên Chúa của ta và đi theo sự hướng dẫn của Ngài. Cuộc đời của Chúa Giêsu là một cuộc đời vâng phục. Ngài luôn lắng nghe Cha, luôn để tâm đến tiếng nói của Cha, luôn tỉnh thức đối đối những đường lối của Cha. Chúa Giêsu chính là “tai nghe”. Đó chính là sự cầu nguyện chân thực: trở nên lỗ tai cho Thiên Chúa. Cốt lõi của việc cầu nguyện chính là lắng nghe, là ngoan ngùy đứng trong sự hiện diện của Thiên Chúa.

Making All Things New