Chỉ Có Một Điều Cần: Chương 6tt – Cùng nhau lắng nghe

print

Cùng nhau lắng nghe

Trong thế giới nhiều lời này của ta, ta thường sử dụng rất nhiều giờ để nói chuyện. Ta cảm thấy thoải mái nhất trong việc chia sẻ kinh nghiệm, bàn bạc những chủ đề hấp dẫn, hoặc tranh luận về những vấn đề hiện đại. Chính nhờ việc trao đổi ấy mà ta cố gắng khám phá ra nhau. Nhưng ta thường thấy rằng lời nói luôn đóng vai là những bức tường hơn là cổng vào, thường như những cách làm cho người ta xa cách hơn là gần gũi. Thường — chậm chí dẫu không muốn – ta vẫn thấy mình ganh đua với nhau. Ta cố chứng minh cho nhau rằng ta đáng được quan tâm, ta có một cái gì đó để chứng tỏ rằng ta là người đặc biệt.

Kỷ luật cộng đoàn giúp ta cùng thinh lặng với nhau. Kỷ luật thinh lặng này không phải là một sự thinh lặng gây bối rối, mà là một thứ thinh lặng, trong đó ta cùng tập trung vào Chúa, Đấng vẫn mời goi ta ở chung với nhau. Như thế, ta dần dần  hiểu nhau không như những con người luôn phấp phỏng bám chặt vào căn tinh ta ta xây dựng cho mình, mà như những người được cùng một vị Thiên Chúa yêu thương cách độc đáo và tha thiết.

Thường chính những lời Kinh Thánh ấy mới có thể đưa ta vào trong sự thinh lặng có tính cộng đoàn nầy. Đức tin, như Thánh Phaolô nói, xuất phát từ việc lắng nghe. Ta phải nghe được lời nói của nhau. Khi ta đến với nhau từ những chiều hướng tôn giáo, tâm lý, lịch sử, địa dư khác nhau, thì việc lắng nghe cùng một lời nói phát ra từ những con người khác nhau có thể tạo nên nơi ta một sự cởi mở và yếu đuối chung, cho phép ta nhận ra rằng ta cùng được an toàn nhờ lời nói ấy. Như thế, ta bắt đầu khám phá ra căn tính đích thật của ta như một cộng đoàn, như thế, ta có thể bắt đầu kinh nghiệm được ý nghĩa của việc được mời gọi ở chung với nhau, và như thế, ta có thể nhận ra rằng chính vị Thiên Chúa Đấng ta khám phá ra trong sự tĩnh mịch của đồng loại ta, bất kể họ nói ngôn ngữ nào, theo tôn giáo nào và tính tình họ ra sao.

Trong việc cùng nhau lắng nghe Lời Thiên Chúa nầy, có thể nẩy sinh sự thinh lặng sáng tạo. Sự thinh lặng nầy là một sự thinh lặng đầy ắp sự hiện diện đầy quan tâm, lo lắng của Thiên Chúa. Như thế, việc cùng lắng nghe lời có thể giải thoát ta khỏi sự ganh đua và tranh giành và cho phép ta nhận ra căn tính đích thực của ta là con cái của cùng một vị Thiên Chúa yêu thương và là anh, em của Chúa Giêsu Kitô và như thế cũng là anh, em của nhau.

Making All Things