Chỉ Có Một Điều Cần: Chương 6tt –  Một tâm hồn biết lắng nghe

print

Một tâm hồn biết lắng nghe

Kỷ luật của sự lắng nghe… làm cho ta ý thức rằng cầu nguyện không chỉ là lắng nghe mà còn là lắng nghe Kỷ luật của tâm hồn giúp la đứng trong sự hiện diện của Thiên Chúa với tất cả những gì ta có và những gì ta là, những nỗi sợ hãi và lo lắng của ta, tội lỗi và nỗi nhục nhằn của ta, những vẽ vời về giới tính, sự tham lam và hờn giận của ta, những niềm vui, thành công, ước vọng và hy vọng của ta, những suy tư, mơ ước và tưởng tượng của ta và hầu hết những người của ta, gia đình, bạn hữu và kẻ thù của ta, tóm lại, tất cả những gì làm cho ta là ta. Với tất cả những thứ ấy, ta phải lắng nghe tiếng của Thiên Chúa và cho phép Thiên Chúa nói với ta trong mọi ngóc ngách của sự hiện hữu của ta. Đây là điều rất khó vì ta thường sợ hãi và bất an đến độ ta luôn chạy trốn Thiên Chúa.

Ta có khuynh hướng chỉ hiện diện với Thiên Chúa những phần nào ta cảm thấy tương đối thoải mái và ta nghĩ sẽ khơi lên một sự đáp trả tích cực. Như thế, việc cầu nguyện của ta trở nên rất chọn lọc và hạn hẹp. Và không chỉ việc cầu nguyện của ta thôi mà còn cả sự tự biết mình của ta, bởi do đã xử sự như những kẻ xa lạ trước Thiên Chúa, nên ta cũng trở thành kẻ xa lạ đối với chính ta

Spiritual Directions