Chỉ Có Một Điều Cần – Chương 7tt – Học thuộc lòng

print

Học thuộc lòng

 

Một kỹ thuật đơn giản và khá rõ ràng đó là học thuộc lòng. Thành ngữ “học thuộc lòng” cũng đã gợi lên giá trị của nó rồi. về phía bản thân, tôi tiếc rằng tôi thuộc quá ít kinh và Thánh Vịnh. Thường, tôi cần một quyển sách để cầu nguyện, không có sách tôi thường có khuynh hướng rơi trở lại những sáng tác tự phát nghèo nàn của tâm trí tôi. Theo tôi nghĩ, một phần là vì cầu nguyện không ngừng không phải là chuyện dễ, nhất là khi chẳng có mấy kinh hoặc lời cầu nguyện để ta đọc ngoài nhà thờ. Nhưng tôi tin rằng những lời cầu nguyện tôi thuộc lòng có thể giúp tôi vượt qua những cuộc khủng hoảng rất đau đớn này.

Ông Fred Morris, một thừa tác viên thuộc Giáo Hội Methodist kể cho tôi nghe Thánh Vịnh 23 (Chúa là mục tử tôi) đã giúp ông vượt qua những giờ hãi hùng trong phòng tra tấn tại Brazil và đã đem lại cho ông sự bình an trong những giờ đen tối nhất ra sao. Và tôi vẫn cứ tự hỏi tôi phải thuộc lòng những lời nào để tôi vẫn có thể cầu nguyện khi không có sách. Tôi sợ rằng trong nhữrig hoàn cảnh khủng hoảng tôi sẽ phải lệ thuộc vào những thứ tản mạn, rờị rạc chẳng ích gì trong tôi và không có lời Thiên Chúa để hướng dẫn tôi.

The Living Reminder.