Chỉ Có Một Điều Cần – Chương 8:  Mở mắt linh hồn ta

print

Chỉ Có Một Điều Cần – Chương 8: 

Mở mắt linh hồn ta

Các tổ phụ trong sa mạc… chỉ cho ta một quan điểm rất toàn diện về việc cầu nguyện. Các ngài lôi ta ra khỏi những thực hành lý trí hoá, trong đó Thiên Chúa trở nên một trong những vấn đề ta phải nhắm tới. Các ngài cho ta thấy rằng việc cầu nguyện đích thật xuyên thâu cốt lõi của linh hồn ta và quậy tung mọi sự. Lời cầu nguyện của tâm hồn là lời cầu nguyện không cho phép ta giới hạn môi tương quan của ta với Thiên Chúa bằng những lời hay, ý đẹp hoặc những tình cảm đạo đức. Nhưng chính bản chất của lời cầu nguyện ấy thường biến đổi ta thành Đức Kitô bởi lời cầu nguyện ấy mở mắt linh hồn ta, làm ta có thể thấy được sự thật của chính mình cũng như sự thật của Thiên Chúa. Tự thâm tâm, ta dần dần thấy mình như những tội nhân được lòng nhân từ của Thiên Chúa ấp ủ. Chính nhờ cái nhìn ẩy mà ta có thể thưa lên :

Lạy Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, xin thương xót con, là kẻ tội lỗi”. Lời cầu nguyên của tâm hồn này thách thức ta không được giấu Thiên Chúa điều gì và phó nộp cách vô điều kiện chính bản thân ta cho lòng thương xót của Ngài.

The Way of the Heart.