Chỉ Có Một Điều Cần – Chương 8:  Nước Thiên Chúa đang ở giữa các ông

print

Chỉ Có Một Điều Cần – Chương 8: 

Nước Thiên Chúa đang ở giữa các ông

Lời cầu nguyện của tâm hồn trước hết đòi hỏi ta phải làm cho Thiên Chúa thành ý tưởng duy nhất của ta. Như thế nghĩa là ta phải xua đi mọi thứ lo ra, bận tâm, lo lắng và làm đầy tâm trí ta bằng một mình Thiên Chúa thôi. Lời cầu nguyện với Chúa Giêsu, hoặc các hình thức cầu nguyện khác, chỉ giúp ta nhẹ nhàng gạt đi khỏi lòng ta những gì không phải là Thiên Chúa, và giúp ta dành trọn tâm hồn ta cho một mình Thiên Chúa… Nhưng đó không phải là tất cả. Lời cầu nguyện của ta chỉ trỏ thành lời cầu nguyện của tâm hồn khi ta biết tạo nên tại trung tâm của hữu thể ta một khoảng trống, trong khoảng trống đó tâm trí ắp đầy Thiên Chúa của ta có thể đến và biến đi, trong khoảng trống đó, những phân biệt giữa suy nghĩ và tình cảm, hiểu biết và kinh nghiệm, những ý tưởng và cảm xúc được siêu thăng, và trong đó, Thiên Chúa có thể trở thành khách của ta.

“Nước Thiên Chúa đang ở giữa các ông”, Chúa Giêsu nói thế trong Lc 17, 21. Lời cầu nguyện của tâm hồn coi trọng những lời ấy. Khi ta làm cho tâm trí sạch mọi ý tưởng và tâm hồn sạch mọi kinh nghiệm, ta có thể chuẩn bị ngay tại trung tâm của hữu thể ta, một chỗ cho Thiên Chúa, Đấng luôn muốn lưu ngụ trong ta. Khi ấy, cùng với thánh Phaolô, ta có thể nói : ‘Tôi sống mà không phải tôi, nhưng là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20). Khi ấy, ta có thể khẳng định như Luther : “Ân sủng chính là kinh nghiệm về việc được giải thoát khỏi mọi kinh nghiệm”. Và khi ấy, ta có thể nhận ra rằng không phải ta, nhưng là Thần Khí của Thiên Chúa cầu nguyện.trong ta.

Reaching Oui.