Chỉ có một điều cần thôi – Chương 09: Cộng Đoàn: Khuôn mẫu của cộng đoàn Kitô Giáo

print

Chỉ có một điều cần thôi – Chương 09- Cộng Đoàn:

Khuôn mẫu của cộng đoàn Kitô Giáo

 

Bà Elizabeth và Đức Maria đã đến với nhau (trong Lc 1, 39- 56) và có thể giúp nhau đợi chờ. Cuộc thăm viếng của Đức Maria làm cho bà Elizabeth ý thức về những gì bà đang chờ đợi. Con trẻ trong bụng nhảy mừng Đức Maria khẳng định sự chờ đợi của bà Elizabeth… Tôi nghĩ rằng đây chính là khuôn mẫu của cộng đoàn Kitô giáo. Đây là một cộng đoàn của sự nâng đỡ, ăn mừng và khẳng định trong đó, ta có thể nâng dậy những gì đã khởi sự nơi ta. Cuộc thăm viếng của bà Elizabeth và Đức Maria là một trong những hình ảnh đẹp nhất của Kinh Thánh về những gì ta gọi là cộng đoàn Kitô giáo, ở chung với nhau, được qui tụ chung quanh một lời hứa, trong khi vẫn khẳng định rằng có thể một cái gì đó đang thực sự xảy ra.

Đó là tất cả ý nghĩa của việc cầu nguyện, là qui tụ lại với nhau chung quanh một lời hứa. Đó là ý nghĩa của việc cử hành, là nâng dậy những gì đã có ở đó rồi. Đó cũng là ý nghĩa của Thánh Thể, là dâng lời tạ ơn vì hạt giống đã được vun trồng. Câu nguyện chính là thưa lên với Chúa: “Chúng con đang chờ đợi Chúa, là Đấng đã đến với chúng con rồi”.

Toàn bộ ý nghĩa của cộng đoàn Kitô hữu nằm tại việc dành ra một không gian trong đó, ta đợi chờ những gì ta đã thấy rồi. Cộng đoàn Kitô hữu là nơi ta giữ cho ngọn lửa luôn bừng cháy nơi ta và giữ một cách nghiêm túc, để ngọn lửa ấy có thể bùng cháy mạnh hơn trong ta. Nhờ thế, ta có thể sống với sự can đảm, vì tin rằng sức mạnh thiêng liêng trong ta luôn cho phép ta sống trên trần gian này mà không thường xuyên bị chìm ngập trong thất vọng, mất mát và tăm tối… cùng nhau đợi chờ, nuôi dưỡng những gì đã khởi sự rồi, mong chờ chúng được hoàn tất – đó là ý nghĩa của hôn nhân, của tình thân hữu, của cộng đoàn và của đời sống Kitô hữu.

A Spirituality of Waiting