Chiêm Ngưỡng Mẹ Về Trời

print

Chiêm Ngưỡng Mẹ Về Trời

Chúa đưa Đức Mẹ về trời,

Ta mừng khen Mẹ trọn đời vinh quang.

Khi xưa Mẹ đã sẵn sàng,

Làm theo ý Chúa mọi đàng chẳng sai.

Nhận làm Mẹ Chúa Ngôi Hai,

Cùng Con cộng tác, mở khai Nước Trời.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.