Chốn này!

print

Chốn này!

Đây là đâu?…một khu nhà hoành tráng

Vóc dáng ngoài, lãng đãng chốn “cửa quyền”?

Quanh bốn bề, lại mang dáng thiền viên

trùm tĩnh lặng, có gì che thầm kín ?!!

 

Nơi đây, san sát phòng nằm lặng tĩnh !

Ngưng việc ! về ! sau lao kiệt lúa đồng ?

chẳng an dưỡng ! mà tiếp khoảng chờ mong

chờ chi đấy ? tương lai ngấp nghé cửa ?!

 

Như chốn đợi, đầy tớ ngồi canh cửa :

chủ đi xa, lệnh ! hãy đợi chủ về !

ngồi xét lại dĩ vãng có bết bê ?

tư thế sẵn, chủ về, gõ, mở cửa .

 

Đừng hỏi: -về đây ! còn đi đâu nữa?

Đất trống ngoài ! gió lốc ! tung bụi tro !  

hồn ở đâu, chớ vội hỏi thăm dò

đường dâu bể, ai kia ? vẹn tinh-khiết ??

 

“Cửa công chính” dành cho ai mài miệt :

Giữ “ảnh-hình tạo-tác thuở nguyên-sơ”!!

gom lắng lo lau bẩn, vết hoen mờ

gắng sức mình, cố lên, phận tôi tớ !

 

Đây ! Chốn ‘đợi chờ’, cậy tin vào ở !

bao lầm lỡ, lòng thực hối, ăn năn

cầu Ánh-Quang Vinh- Hiển, xóa vết hằn !

Đấng-Minh-Chính ! mong Người về ! phân thưởng ?!

Lm. Hải-Uyên