Chữ Tâm – Để gió cuốn đi

print

Chữ Tâm – Để gió cuốn đi

Phải chăng “tâm” là “lòng người”; nơi hội tụ những cái hay, cái đẹp của con người như cụ Ngô Thì Nhậm đã nhận định rằng ngay cả trong thơ văn là nơi chúng ta có nhiều “Ý đẹp lời hay nhưng sự diệu kỳ vẫn hội ở nơi tâm”. Còn một số nhà trí thức khác cho rằng không chỉ con người, mà vạn vật, cây cỏ cũng có “tâm”. Nguyễn Hành bày tỏ: “Cây tùng, cây bách đều có “tâm”. “Tâm” ngụ ở muôn nơi, muôn vật. “Sông núi thẩy là đạo tâm”. Ngay trong cách điều hành trị nước cũng có Tâm hiện diện. “Cái khí to lớn của nước ta, thấm nhuần qua sự hàm dưỡng của các triều, đều có thể thấy được là từ “tâm”…

Tác phẩm: Để Gió Cuốn Đi
Tác giả: Tiến sĩ tư vấn tâm lý – Trần Thị Giồng. CND