Chúa Giêsu Hiển Linh Tới Muôn Dân

print

Chúa Giêsu Hiển Linh Tới Muôn Dân 

Chúa Nhật Lễ Ba Vua 08.01.2023

 
vo ha

I. Chúa nhật nầy gọi là Lễ Chúa Hiển Linh –  Epiphany. Chúa Giêsu Hài Đồng, mới sinh ra, đã là vĩ nhân “rõ ràng, có danh vọng, hiển hiện sự linh thiêng” – theo giải thích của Học Giả Đào Duy Anh.

 Kể từ ngày đó, sự hiển hiện linh thiêng của Chúa đã vượt ra khỏi biên giới chật hẹp Xứ Do Thái, lan ra xa tới vùng Babylon Trung Đông, là trung tâm của nền văn minh trí tuệ và  vật chất từ lâu đời.

Chúa nhật nầy cũng còn được gọi là Lễ Ba Vua.  Hôm nay quí tín hữu Công Giáo đi nhà thờ, nhìn vào hang Bêlem, ấn tượng mạnh nhất đập vào mắt là hình tượng ba nhà đạo sĩ Phương Đông đến thờ lạy Chúa. Lễ nầy còn gọi là Ngày Chúa tỏ mình ra hay mạc khải chính Người cho muôn dân muôn nước.

Riêng ba Nhà Thông Thái trên không gốc Do Thái, bị gọi là dân ngoại,  nhưng đã tự tìm hiểu và được ơn soi sáng từ Thiên Thượng, nên nhận ra Chúa Giêsu là vua Do Thái mới sinh. Người là Vị Đại Đế sẽ cai trị Do Thái muôn đời. Nên ba Ông đã bỏ ngày giờ công sức khó nhọc gian nan lên đường đi tìm Chúa. 

Hình ảnh của Ba Nhà Trí Thức Đông Phương cũng được coi là biểu tượng của Niềm Tin mà con dân Chúa cần phải ngưỡng mộ cũng như lấy đó làm mẩu gương để hoán chiếu với chính mình.

Bước vào Thánh Lễ hôm nay,  bài đọc 1 trong Sách Tiên Tri Isaia thuộc phần đệ tam (ch. 56-66) do một hay nhiều đệ tử  ghi lại thị kiến huy hoàng  sung túc của đền thờ Giêrusalem và thành đô được tái thiết, sau khi dân Do Thái hồi hương khỏi cảnh nô lệ Babylon năm 538 TCN.

Nhờ cảnh giàu sang diễm lệ trên mà muôn dân tuốn đến, do sự hiện diện của Thiên Chúa cũng là ánh sáng thật đến với trần gian. Khi Chúa Giêsu đến cõi đời nầy, Người đã mở rộng nước ánh sáng của Chúa cho mọi người. 

Ánh sáng ở đây, được hiểu là khôn ngoan, sức mạnh, trí tuệ, chân lý, công bằng, chính trực, lẽ phải. Nói gọn, là chân thiện mỹ đang ngự trị ở đó, nên muôn dân từ khắp nơi sẽ tề tụ về chổ dựa tinh thần vững chắc nầy.

Còn “Từng đàn lạc đà che rợp đất” là hình ảnh của gia tài quí giá nhất thời đó, tương tự  như tỉ phú mỹ kim thời nay. Vàng và nhũ hương  là hai món hàng đắt giá nhất thời bấy giờ chỉ dành cho vua chúa, sẽ được dâng lên Chúa Giêsu trong bài Phúc Âm.

Qua Bài Phúc Âm, chỉ duy nhất Thánh Matthêu ghi lại nhiều chi tiết về mấy Nhà Chiêm Tinh thân hành tìm đến bái lạy Hài Nhi Giêsu.

Khi Chúa Giêsu Giáng Sinh tại Bêlem, thì cùng lúc ngôi sao xuất hiện bên Đông Phương, được hiểu là vùng Babylon Iran, Irắc hiện nay. Phúc Âm chỉ ghi “có mấy nhà chiêm tinh” nhưng dựa vào ba lễ  vật quí giá, thì hậu thế suy đoán có ba nhân vật VIP rất quan trọng.

Khi bị  lưu đày sang Babylon, dân Do Thái đã loan truyền sẽ  có Đấng Cứu Thế sẽ xuất hiện để giải phóng họ, nhất là qua Ngôn Sứ Đaniel (2:47). 

Theo truyện về Ba Hiền Sĩ Đông Phương: 

Xin trích: “Phương đông hay Babylon được xây dựng trên sông Euphrates (thuộc Iraq ngày nay) thành phố này đã từng là thành phố lớn nhất thế giới. Người Chaldean ở đây nổi tiếng với sự hiểu biết về các vì sao, các thuật sĩ người Chaldean đã phát triển lý thuyết về mối liên hệ giữa những gì quan sát được trên trời và những sự kiện trên trái đất. “Sự khôn ngoan” của họ đã ảnh hưởng đến tất cả các dân tộc theo họ. Người Medes, Ba Tư và Hy Lạp cả người Phương tây cũng đã chịu ảnh hưởng bởi những sự hiểu biết này”.

Do đó,  khi  ngôi sao lạ xuất hiện thì ba nhà chiêm tinh hiểu ngay rằng Đức Vua Do Thái mới sinh trong vùng thủ đô Giêrusalem, nên đến bái lạy Người. 

Nhưng khi đến vùng Giêrusalem thì ngôi sao biến mất. Ba ông không thất vọng trở về mà ghé vào hoàng cung cầu kiến. Cả  thành Giêrusalem xôn xao vì tin trên, nhưng lại thờ ơ, không thấy ai lên đường tìm Chúa, dù họ đã học hỏi Thánh kinh mỗi ngaỳ Sabat tại hội đường. 

Vua Hêrôđê nghe tin ấy thì bối rối vì ông sợ sẽ bị tiếm ngôi. Ông triệu tập các thượng tế, kinh sư để hỏi nơi sinh của Đấng Kitô. 

Tiên Tri Mica đã nói trước là thôn nhỏ bé Bêlem (5:1). Các thượng tế và kinh sư am tường Thánh Kinh trong sách vỡ nhưng bại liệt trong hành động, nên không gặp được Chúa 

Sau đó Hêrôđê cho các vị ấy đi Bêlem và dặn dò xin quí Ngài trở lại báo tin để ông cũng đi bái lạy,  với dã tâm sẽ tiêu diệt Vua Hài Nhi. Nên ông không gặp Chúa, mà còn thêm tội mưu sát Hài Nhi Giêsu, rồi lại sát thương các trẽ vô tội trong vùng.

Ba vị chiêm tinh ra đi và ngôi sao lại dẩn đường đến nơi Hài Nhi ở. Ba ông dâng tiến  vàng với ý suy tôn Người là Vua, nhũ hương suy tôn lên bậc Chúa và mộc dược  tiên báo cái chết cứu chuộc. 

Ba Vị đã đi lối khác về xứ. Thánh Kinh không nói gì thêm nữa, nhưng biết chắc lòng của ba Vị vô cùng vui sướng và rồi tiếp tục loan truyền tin  Hài Nhi Cứu Thế nơi que hương của ba ông.

Trở lại bài đọc 2, cùng ý với bài đọc 1 và Phúc âm ít khi gặp. 

Thánh Phaolô cho tín hữu Ephêsô biết rằng các thế hệ trước không được  Thiên Chúa cho biết. Nhưng nay Người dùng Thánh thần cho các tông đồ và ngôn sứ biết:

Qua mầu nhiệm trong Chúa Giêsu nhờ Tin Mừng, các dân ngoại (không gốc Do Thái) được thừa kế gia nghiệp làm thành một thân thể và chia sẻ điều Thiên Chúa hứa, ngang hàng, y như người Do Thái.

Tới đây ta cùng đọc chính nguyên văn Lời Chúa, cùng xin ơn thêm soi sáng.

II. Lời Chúa

 

Bài Ðọc I: Is 60, 1-6 “Vinh quang Chúa xuất hiện trên ngươi”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Hãy đứng lên, hãy toả sáng ra, hỡi Giêrusalem! Vì sự sáng của ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi.

Kìa tối tăm đang bao bọc địa cầu, vì u minh phủ kín các dân, nhưng trên mình ngươi Chúa đang đứng dậy, vì vinh quang của Ngài xuất hiện trên mình ngươi. Chư dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của ngươi, và các vua hướng về ánh bình minh của ngươi.

Hãy ngước mắt lên chung quanh, và hãy nhìn coi: tất cả những người đó đang tập họp, đang tìm đến với ngươi; các con trai của ngươi tự đàng xa đi tới, và các con gái ngươi đứng dậy từ khắp bên hông.

Bấy giờ ngươi sẽ nhìn coi, và ngươi trở nên rực rỡ, tim ngươi sẽ rạo rực và sẽ phồng lên. Bởi vì những kho tàng bể khơi tuôn đến với ngươi, nguồn phú túc của chư dân sẽ tới tay ngươi. Những con lạc đà tràn ngập vây phủ lấy ngươi, những lạc đà một bướu tự xứ Mađian và Epha; tất cả những ai từ Saba đi tới, đem theo vàng và nhũ hương, và họ sẽ tuyên rao lời ca ngợi Chúa.

 

Bài Ðọc II: Ep 3, 2-3a. 5-6 “Bây giờ được tỏ ra rằng các dân ngoại được đồng thừa tự lời hứa”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, (chắc) anh em đã nghe biết rằng: Thiên Chúa đã ban cho tôi việc phân phát ân sủng cho anh em, là theo ơn mạc khải cho tôi biết, tôi đã được thấu hiểu mầu nhiệm mà con cái loài người các thế hệ khác không được biết, nhưng nay đã mạc khải cho các thánh Tông đồ của Người, và cho các vị Tiên tri, nhờ Thánh Thần.

 Và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được nên đồng thừa tự, đồng một thân thể và đồng thông phần với lời hứa của Người trong Chúa Giêsu Kitô.

 

Phúc Âm: Mt 2, 1-12 “Chúng tôi từ phương Ðông đến thờ lạy Ðức Vua“.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Ðông phương tìm đến Giê-rusalem. Các ông nói: “Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Ðông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người”.

 Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Ðức Kitô sinh hạ. 

Họ tâu nhà vua rằng: “Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Ðấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta”.

Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bêlem và dặn rằng: “Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người”. 

Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Ðông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. 

Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình.

III. Gọn lại.

Vừa giáng sinh, Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các mục đồng thuộc giới lao động bình dân. Kế đến Chúa tỏ mình ra cho mấy Đạo Sĩ không Do Thái, đại diện cho cả và thiên hạ  Rồi việc ngôi sao biến mắt khi các đạo sĩ tới Giêrusalem, là để tạo dịp thuận tiện mời gọi dân chúng Giêrusalem , các tư tế kinh sư và cả nhà vua đi gặp Chúa,  nhưng những người nầy đều khép tâm lại. 

Bài học tốt cho con qua tấm gương kiên trì tìm Chúa của ba nhà chiêm tinh, là con đường tìm Chúa và theo Chúa có những lúc chông gai dễ gây thất vọng chán chường. Nhưng kiên trì tin tưởng và bưóc tới với lòng cậy trông thì sẽ gặp đưọc Chúa. 

IV. Xin Dâng Lời Cầu.

Chúa muốn cứu độ mọi người, nên đã dùng ánh sao lạ để dẫn đường cho ba Vua, đại diện muôn dân muôn nước tìm đến Chúa, Đấng Cứu độ duy nhất.

Cám ơn Chúa đã gởi các vị Thừa Sai tới  khai thị Đạo Nước Trời  cho  quê hương chúng con gần 5 thế kỷ qua.
 
Xin cho mọi thành phần dân Chúa là Hội Thánh hôm nay  trở nên ánh sao soi đường giúp muôn dân tìm đến ơn cứu độ của Chúa
 
Xin giúp những nhà cầm quyền các cấp biết nhìn ra Chúa là ánh sáng soi đường trong việc phục vụ dân chúng
 
 Xin cho những ai chưa biết Chúa, chống Chúa, hoặc từ chối Chúa, sớm nhân ra tình thương bao la của Chúa luôn bao phủ họ
 
Xin cho mọi thành viên trong Họ Đạo chúng con hiểu rằng phục vụ tha nhân chính là phục vụ Chúa. 

Xin cho chúng con biết sống Tin Mừng yêu thương, để trở nên ánh sao soi đường, giúp cho những người chung quanh tìm về đến với Chúa. Amen.