Chùm Hoa Tháng Năm

print

Chùm Hoa Tháng Năm

Anna Anh Đào

 

Chuỗi Hoa

 

Tháng Năm trôi theo từng cơn mưa hạ

Mỗi ngày qua dâng nhịp khúc Mân Côi

Dâng lên Mẹ đời buồn vui tất tả

Kết hy sinh làm hoa trước ngai tòa

 

Tháng Hoa ơi từng cơn mưa hồng phúc

Mẹ ân cần trao tặng chốn nhân gian

Lời Kính Mừng dâng mọi nơi mọi lúc

Chuỗi là hoa,kinh tựa hương ngát tỏa

 

Nhớ khi Vui con rộn ràng ca ngợi

Lúc sầu Thương con trông cậy vững vàng

Trong nhịp Mừng con hân hoan bước tới

Mong một đời Sáng danh Chúa ,Mẹ ơi!

 

Tháng Năm trôi tháng Hoa hoài ở lại

Tình Mẹ hiền như suối nước bình yên

Tưới mát xanh loài hoa mang Đức Ái

Yêu Mẹ hiền suốt đời mãi không phai

 

 

Vè Kính Mẹ

 

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè đầu tháng

Hoa yêu tỏa sáng

 

Dâng kính Mẹ hiền

Tuổi trẻ nhớ siêng

 

Đọc kinh lần hạt

Hồn ai đang khát

 

Lần hạt cho mau

Ơn phúc nhiệm mầu

 

Mẹ cầu cùng Chúa

Đời ai héo úa

 

Đến với Mẹ hiền

Sẽ thấy bình yên

 

Muộn phiền tan mất

Mẹ rất dịu dàng

 

Tim tràn yêu mến

Chờ con cái đến

 

Thương mến vỗ về

Đời ai ê chề

 

U mê tội lỗi

Lần hạt mân côi

 

Thành tâm sám hối

Mẹ thương dẫn lối

 

Đưa khỏi lạc xa

Bước ra nẻo sáng

 

Thấy ánh huy hoàng

Gương mẹ tỏa lan

 

Nồng nàn tha thiết

Ngàn hoa trinh khiết

 

Sắc biếc hương say

Dâng Mẹ hôm nay

 

Lòng này nguyện ước

Đời con cũng được

 

Là cánh hoa xinh

Thắm nở ân tình

 

Cậy tin phó thác

Sắc hoa đừng nhạt

 

Dẫu thời gian trôi

Lời con muốn nói

 

Mân côi gửi trọn

Chúc người biết chọn

 

Sống trọn yêu thương

Tuổi trẻ lên đường

 

Gieo hương cuộc sống

Cho con nên giống

 

Như Mẹ nêu gương

Đôi lời yêu thương

 

Nói ra cho hết

Mân Côi nối kết

 

Con cái Mẹ gần

Nhớ nhé siêng lần

Mẹ hằng vui thích

 

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè kính Mẹ

 

 

Tràng chuỗi đời con

 

Một đời con cố chắt chiu

Giọt mưa ân sủng ủ mầm yêu thương

Nhận thêm một chút phong sương

Kết nên tràng chuỗi Vui Thương Sáng Mừng

 

Bêlem nhạc hội tưng bừng

Chúa sinh xuống thế con mừng hôm nay

Kia là thập giá đắng cay

Máu đào nhỏ xuống một trời yêu thương

 

Khi về trời Chúa vấn vương

Hứa ban thần khí bạn đường bên con

Cana nước hóa rượu ngon

Tình thương của Chúa vuông tròn mãi thôi

 

Tay lần miệng ngẫm lòng soi

Cuộc đời của Chúa con noi từng ngày

Mân côi chuỗi ngọc đẹp thay

Lời kinh Mẹ dạy ngất ngây trong lòng

 

Mân côi là chính Hoa Hồng

Sắc hoa năm tháng mãi không phai màu

Đưa tay hứng giọt nhiệm mầu

Đời con tràng chuỗi nguyện cầu Mẹ ơi

 

Anna Anh Đào