Chương Trình Hành Hương Kính Đức Mẹ Fatima Rạch Súc Vào Thứ Tư Ngày 13.05.2020

print

CHƯƠNG TRÌNH

NGÀY HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ FATIMA RẠCH SÚC

Rạch Súc ngày 13.05.2020

 

Theo thông báo của Đức Giám mục Giáo phận Cần Thơ vào ngày 9.5.2020, thì “Thánh lễ và tất cả các sinh hoạt tôn giáo có cộng đoàn tham dự sẽ được tái cử hành” (số 01).

Vì thế, chương trình Hành Hương kính Đức Mẹ Fatima Rạch Súc vào Thứ Tư ngày 13.05.2020 sẽ được tổ chức như sau :

 

GIỜ

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

08g00

LẦN CHUỖI CHUNG – NĂM SỰ VUI

Đài Đức Mẹ

09g00

THÁNH LỄ I : Cha Phanxicô X. Triệu chủ sự

Nhà thờ

11g00

LẦN CHUỖI CHUNG – NĂM SỰ SÁNG

Đài Đức Mẹ

12g00

THÁNH LỄ II : Cha Quản Hạt Cần Thơ chủ sự

Nhà thờ

15g00

CHẦU THÁNH THỂ : TÔN VINH LTX CHÚA

Nhà thờ

16g30

LẦN CHUỖI CHUNG – NĂM SỰ THƯƠNG

Đài Đức Mẹ

17g30

THÁNH LỄ III : Cha Pr. Hài chủ sự

Nhà thờ

19g00

LẦN CHUỖI CHUNG – NĂM SỰ MỪNG

Đài Đức Mẹ

19g40

KIỆU ĐỨC MẸ : Cha Pr. Hài chủ sự

Nhà thờ

20g00

THÁNH LỄ BẾ MẠC : Đức Cha chủ sự

Nhà thờ

 

* Trong các sinh hoạt, xin cộng đoàn vui lòng :

– Đeo khẩu trang

– Rửa tay sát khuẩn

– Giữ khoảng cách và tránh tiếp xúc trực tiếp (bắt tay…)

– Để xe theo sự hướng dẫn của Ban Trật tự

– Trong Thánh lễ : Rước lễ trên tay

* Để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm :

– Xin miễn phục vụ các bữa ăn

– Xin được phục vụ nước tinh khiết đóng chai.