Chương Trình Lễ Giỗ Cha Fx.Trương Bửu Diệp Năm 2023 (Giờ Lễ)

print

CHƯƠNG TRÌNH LỄ GIỖ LẦN THỨ 77

CHA PHANXICÔ TRƯƠNG BỬU DIỆP NĂM 2023

GIỜ LỄ TỪ NGÀY 11 – 12/03/2023

 

1/ THỨ BẢY 11/03/2023:

05g00: Thánh lễ

09g00: Thánh lễ

11g00: Thánh lễ

13g00: Thánh lễ

15g30: Thánh lễ

17g30: Thánh lễ

19g30: Thánh lễ

 

2/ CHÚA NHẬT 12/03/2023:

05g00: Thánh lễ

08g00: Thánh lễ

11g00: Thánh lễ

17g00: Thánh lễ