Chương trình tông du của ĐTC Phanxicô tại Hungary

print

TÔNG DU CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
TẠI HUNGARY
28 – 30/04/2023

Thứ Sáu ngày 28 tháng 04 năm 2023
ROMA – BUDAPEST

08:10

Khởi hành từ sân bay quốc tế Roma/Fiumicino để bay đến Budapest

 

10:00

Đến sân bay quốc tế Budapest

 

10:00

CHÀO ĐÓN CHÍNH THỨC

 

11:00

NGHI THỨC TIẾP ĐÓN tại quảng trường của Dinh “Sándor”

 

11:30

THĂM HỮU NGHỊ TỔNG THỐNG CỘNG HOÀ tại Dinh “Sándor”

 

11:55

GẶP THỦ TƯỚNG

 

12:20

GẶP CHÍNH QUYỀN, XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ NGOẠI GIAO ĐOÀN tại Đan viện cũ Cát Minh

Diễn văn của ĐTC

17:00

GẶP GỠ CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC, PHÓ TẾ, TU SĨ, CHỦNG SINH VÀ CÁC NHÂN VIÊN MỤC VỤ tại Đồng Nhà thờ Chính toà Thánh Stêphanô

Diễn văn của ĐTC

 


Thứ Bảy ngày 29 tháng 04 năm 2023
BUDAPEST

08:45

THĂM RIÊNG CÁC TRẺ EM CỦA VIỆN “CHÂN PHƯỚC LÁSZLÓ BATTHYÁNY-STRATTMANN”

 

10:15

GẶP NHỮNG NGƯỜI NGHÈO VÀ NGƯỜI TỊ NẠN tại Nhà thờ Thánh Elisabeth của Hungary

Diễn văn của ĐTC

11:30

THĂM CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO HY LẠP tại Nhà thờ Công giáo Hy lạp “Sự che chở của Mẹ Thiên Chúa”

 

16:30

GẶP GỠ GIỚI TRẺ tại Sân thể thao “Papp László Budapest”

Diễn văn của ĐTC

18:00

GẶP RIÊNG CÁC TU SĨ DÒNG TÊN tại Toà Sứ thần

 


Chúa Nhật ngày 30 tháng 04 năm 2023
BUDAPEST – ROMA

09:30

THÁNH LỄ tại quảng trường Kossuth Lajos

Bài giảng của ĐTC
Kinh Lạy Nữ Vương TĐ

16:00

GẶP GIỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ VĂN HOÁ tại Khoa Tin học và Khoa học Kỹ thuật Sinh học của Đại học Công giáo “Péter Pázmány”

Diễn văn của ĐTC

17:30

NGHI THỨC CHÀO BIỆT tại sân bay quốc tế Budapest

 

18:00

Khởi hành từ sân bay quốc tế Budapest để trở về Roma

 

19:55

Đến sân bay quốc tế Roma/Fiumicino