Cáo Phó Ông cố Clêmêntê Huỳnh Sáng

print

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11, 25) 

CÁO PHÓ

          Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, chúng con kính báo:

          ÔNG CỐ CLÊMÊNTÊ HUỲNH SÁNG 

Là thân phụ của: 

Cha Phêrô HUỲNH NGỌC ĐIỆP

Cha sở họ đạo Trường Long – Hạt Cần Thơ.

Cha Phêrô HUỲNH PHÚC HẬU

Cha sở họ đạo Ô Môn – Hạt Cần Thơ.

 

Đã được Chúa gọi về lúc 13 giờ 45, thứ Ba 04/02/2020

Hưởng thọ 90 tuổi

Nghi thức tẫn liệm được cử hành tại Tư Gia – Họ đạo Trà Lồng:

vào lúc 09 giờ 00, thứ Tư, ngày 05/02/2020

 

Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành tại Nhà thờ TRÀ LỒNG, 

Hạt Trà Lồng, giáo phận Cần Thơ.

vào lúc 9 giờ 00, thứ Sáu, ngày 07/02/2020

 

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Ông cố Clêmêntê

 

Kính báo,

Lm. Phêrô HUỲNH NGỌC ĐIỆP

Lm. Phêrô HUỲNH PHÚC HẬU