Cùng Học Lời Chúa: Tin Mừng Luca – Chương 7 – Lm Pet Lê Tấn Lợi

print

TẢI VỀ FILE PPT:

Cùng Học Lời Chúa: Tin Mừng Luca – Chương 7