Đại Chủng Viện Thánh Quý Cần Thơ Thánh Lễ Tạ Ơn – Tri Ân Quý Cha Giáo

print

Đại Chủng Viện Thánh Quý Cần Thơ Thánh Lễ Tạ Ơn – Tri Ân Quý Cha Giáo

Ngày 20.11.2019, Đại Chủng Viện Thánh Quý Cần Thơ hân hoan chào đón quý Cha mới thuộc Khóa 13 trở  về mái trường xưa để hiệp dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Chúa vì muôn hồng ân Chúa đã ban cho quý Cha trong suốt khoảng thời gian tu học tại Đại Chủng Viện và cũng là dịp thể hiện lòng biết ơn đối với quý Cha Giáo nhân ngày “Tri Ân Thầy”.

Hiệp dâng Thánh Lễ hôm nay, anh em chủng sinh chúng con cũng không quên cầu nguyện cho quý Đức Cha và quý Cha Giáo đã qua đời. Xin Chúa thương tha thứ những lầm lỗi thiếu xót mà các ngài đã mắc phải khi còn sống, để các ngài sớm được về hưởng kiến nhan Thánh Chúa.