Đại Chủng Viện Thánh Quý Cần Thơ: Trao ban Thừa tác vụ Đọc sách và Giúp lễ

print

Đại Chủng Viện Thánh Quý Cần Thơ: Trao ban Thừa tác vụ Đọc sách và Giúp lễ

 
 tv1
Nhà nguyện Khu A Đại Chủng Viện Thánh Quý – Cần Thơ

Vào ngày 01/5/2022, Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, Giám mục Giáo phận Vĩnh Long, đã chủ sự Thánh lễ với nghi thức trao ban Thừa tác vụ Đọc sách và Giúp lễ cho một số chủng sinh thuộc ba Giáo phận: Cần Thơ, Long Xuyên và Vĩnh Long.

Theo Giáo Luật Điều 1035, trước khi được tiến chức phó tế, các chủng sinh phải lãnh nhận và thi hành Thừa tác vụ Đọc sách và Thừa tác vụ Giúp lễ trong một khoảng thời gian thích hợp. Theo quy định này, Đức Cha Phêrô đã chủ sự Thánh lễ và trao ban Thừa tác vụ Đọc sách cho 35 chủng sinh (với 12 chủng sinh thuộc Giáo phận Vĩnh Long) và Thừa tác vụ Giúp lễ cho 31 chủng sinh (với 10 chủng sinh thuộc Giáo phận Vĩnh Long) của Đại Chủng Viện Thánh Quý – Cần Thơ, niên khóa 2021-2022, trước sự hiện diện của quý Cha đồng tế và thân nhân của các chủng sinh.

Trước khi bắt đầu Thánh lễ, Đức Cha Phêrô đã mời gọi cộng đoàn hãy cầu nguyện để các chủng sinh sắp lãnh nhận Thừa tác vụ biết “gìn giữ, trung thành và thực hiện ơn gọi của mình”. Trong phần bài giảng, Đức Cha Phêrô đã hướng về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Phêrô trong Bài Tin Mừng hôm nay để nhắc nhở cộng đoàn rằng: “Chúa Giêsu không chết đời đời, Người hằng sống và đồng hành trong đời sống chúng ta.” Bên cạnh đó, Đức Cha Phêrô cũng không quên nhắn nhủ các chủng sinh sắp lãnh nhận Thừa tác vụ hãy ý thức rằng đây chính là “một giai đoạn chuẩn bị cho chức chủ chiên sau này”, cũng như hãy biết “quản lý và phát triển ơn gọi mà Chúa đã gợi lên nơi từng người trong từng hoàn cảnh riêng biệt”.

 tv2
 Đức Cha Phêrô giảng lễ
tv3 
 Trao ban Thừa tác vụ Đọc sách
tv4
 Trao ban Thừa tác vụ Giúp lễ
tv5
 Ảnh lưu niệm của các chủng sinh vừa lãnh nhận Thừa tác vụ Đọc sách
tv6
 Ảnh lưu niệm của các chủng sinh vừa lãnh nhận Thừa tác vụ Giúp lễ

Với việc lãnh nhận Thừa tác vụ Đọc sách, từ nay thừa tác viên chính thức đảm nhận việc công bố Lời Chúa trong cộng đoàn phụng vụ, trừ bài Tin Mừng. Sứ mạng của thừa tác viên Giúp lễ là phụ giúp Phó Tế và Linh Mục phục vụ bàn thờ trong phụng vụ Thánh Thể.


Nguồn ảnh: Pr. Võ Tấn Ngọc – Mc. Hà Mạnh Khang

Truyền thông Giáo phận Vĩnh Long