Dẫn Lễ Thiếu Nhi Chúa Nhật 14 Thường Niên B

print

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

Dẫn nhập đầu lễ

Ngài về giảng tại quê hương

Bị người bản quán coi thường khinh chê

Vì con Chúa chịu ê chề

Mỗi khi tủi nhục nhìn về gương Cha.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ mười bốn Thường niên: Chúa Giêsu không được đón tiếp tại chính quê hương mình (Mc 6,1-6). 

Tin mừng Thánh Marcô tường thuật lại chuyến trở về quê hương Na-gia-rét của Chúa Giêsu, và Ngài không được những người đồng hương nhiệt tình tiếp đón. Họ xem thường Chúa Giêsu không phải vì những phép lạ Ngài đã làm và những lời Ngài đã rao giảng, nhưng chỉ vì xuất thân của Ngài: “Ông này chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria… hay sao?” (Mc 6,3).

Dâng Thánh lễ hôm nay, mời tất cả các bạn thiếu nhi cùng suy nghĩ về thái độ của dân làng Na-gia-rét đối với Chúa Giêsu, để chúng ta rút ra bài học “sống khiêm tốn” cho chính bản thân mình. Mời cộng đoàn đứng.

Bài đọc 1 (Ed 4,2-5)

Ngôn sứ Ê-dê-ki-en được Thiên Chúa tuyển chọn và sai đến với dân chúng, những người bị Thiên Chúa coi là những kẻ phản loạn, không tuân giữ Giao Ước mà cha ông họ đã ký kết với Thiên Chúa. Ê-dê-ki-en đã trở nên dấu chỉ sự trung thành của Thiên Chúa với dân Người.

Bài đọc 2 (2Cr 12, 7-10)

Thánh Phaolô chia sẻ về chính ngài trong thư thứ hai gửi tín hữu Cô-rin-tô rằng: Ngài đã ba lần xin Chúa cất đi sự yếu đuối của mình, nhưng Chúa nói với thánh nhân: “Ơn Ta đủ cho con”.

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, dân làng Na-gia-rét đã coi thường Chúa Giêsu chỉ vì xuất thân của Ngài. Trong tâm tình sống khiêm tốn và tin nhận Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

  1. “Phúc thay ai chịu bách hại vì chính đạo, vì Nước Trời là của họ”. Xin cho các Kitô hữu trong Giáo hội/ được ơn trung thành với Thiên Chúa và sẵn sàng chấp nhận những thiệt thòi vì mang Danh Chúa Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Còn rất nhiều người chưa được nghe và đón nhận Tin mừng của Đức Kitô. Xin cho các nhà lãnh đạo các quốc gia/ quảng đại đón tiếp các nhà truyền giáo, để Tin mừng Đức Kitô có cơ hội được rao giảng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Mỗi Kitô hữu phải là nhịp cầu đem lương dân đến với Chúa Kitô. Xin cho các thành viên thuộc các hội đoàn Công giáo/ trở nên những nhịp cầu đưa người chưa có niềm tin Kitô giáo đến với Tin mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình”. Xin cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta/ biết khiêm tốn đón nhận nhau như món quà Chúa trao, để cùng cộng tác xây dựng Nước Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, người dân Nagiarét đã không đón tiếp Chúa khi Ngài trở về quê hương. Xin cho chúng con ý thức rằng: được mang danh Đức Kitô là chúng con phải sống đúng với những gì Chúa Kitô và Giáo hội dạy. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.