Dẫn Lễ Thiếu Nhi Chúa Nhật 21 Thường Niên B

print

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào Thánh lễ

Mình Ta là chính của ăn

Máu Ta của uống thần lương nuôi hồn

Như Cha hằng ở cùng Con

Ăn Ta sẽ được trường tồn cùng Ta.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ hai mươi Thường niên: Thịt máu Chúa là lương thực trường sinh
(Ga 6,51-58).

Chúa Giêsu nói với người Do Thái: “Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống” (Ga 6,55).

Trong bữa Tiệc ly, Chúa Giêsu cầm lấy bánh và rượu, đọc lời chúc tụng và trao cho các môn đệ: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy” (Mc 14,22). “Ðây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người” (Mc 14,23). Bí tích Thánh Thể đã được thiết lập, Thịt Máu Chúa trở nên Lương thực Trường sinh.

Dâng Thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy nhớ lại bài giáo lý đã học về bí tích Thánh Thể. Hãy sống lại giây phút Chúa Giêsu cầm bánh và rượu, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể ở cùng chúng ta mọi ngày trong suốt cuộc đời. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (Cn 9,1-6)

Sách Châm ngôn mô tả một bữa tiệc Thiên Chúa dọn sẵn và mời gọi con người đến tham dự. Ai tham dự bữa tiệc này, người ấy được kể là người khôn ngoan.

 

Bài đọc 2 (Ep 5,15-20)

Thánh Phaolô khuyên nhủ các tín hữu Ê-phê-xô hãy sống như những người khôn ngoan trong Chúa; tránh xa tội lỗi và chuyên cần làm việc thờ phượng Thiên Chúa.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, Chúa Giêsu đã ban Mình và Máu Ngài cho chúng ta trong bí tích Thánh Thể. Với niềm vui vì được Chúa Giêsu viếng thăm và ở lại, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

  1. “Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì được sống muôn đời”. Xin cho các Kitô hữu trong Giáo hội/ siêng năng tham dự bí tích Thánh Thể, để được đón nhận chính Chúa Kitô là lương thực trường sinh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Bí tích Thánh Thể được Chúa Giêsu thiết lập “để tiếp tục lễ hy sinh trên thánh giá”. Xin cho các Kitô hữu sống trong tình trạng tội lỗi nhận ra rằng: Chúa Giêsu vẫn chịu treo trên thập giá để cứu chuộc họ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. “Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống”. Xin cho các bệnh nhân và các tín hữu không thể đến nhà thờ/ thường xuyên được đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể, để được Ngài bổ dưỡng linh hồn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa”. Xin cho cộng đoàn phụng vụ chúng ta ý thức được rằng: tham dự bàn tiệc Thánh Thể là một vinh dự vô cùng lớn lao. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa vì chúng con đã được Lời Chúa và Mình Máu Chúa nuôi dưỡng. Xin cho chúng con biết siêng năng đến với Bàn Tiệc Thánh Chúa dọn sẵn, để được bổ dưỡng tâm hồn nhờ Lương thực Trường sinh. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.