Dẫn Lễ Thiếu Nhi Chúa Nhật 24 Thường Niên B

print

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào Thánh lễ

Thầy là chính Đấng Kitô

Ban ơn cứu độ xuống cho thế trần

Ai yêu Thầy phải liều thân

Phải vác thập giá theo chân của Thầy.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ hai mươi bốn Thường niên: Vác thập giá theo Chúa (Mc 8,27-35).

Tại Xê-da-rê Phi-líp-phê, Phêrô đã tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô” (Mc 9,29). Sau đó, Chúa Giêsu tiên báo về cuộc khổ nạn của Ngài tại Giê-ru-sa-lem/ để hoàn tất chương trình cứu độ của Thiên Chúa và Ngài kêu gọi các môn đệ: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo Ta” (Mc 8,34). Như vậy, để hoàn tất hành trình theo Chúa Giêsu, các môn đệ phải vác thập giá.

Dâng Thánh lễ hôm nay, xin cho mỗi thiếu nhi chúng ta biết siêng năng vác thập giá mình mỗi ngày, để bước theo Chúa Giêsu và theo Ngài đến cùng. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (Is 50,5-9a)

Sách ngôn sứ I-sa-i-a diễn tả người tôi tớ của Thiên Chúa thật hiền lành, khiêm nhường và nhịn nhục; đặt hết niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa/ cho dù bị người đời sỉ nhục và kết án.

 

Bài đọc 2 (Gc 2,14-18)

Thánh Gia-cô-bê nhắc nhở các tín hữu về đời sống đức tin của họ. Đức tin phải được tỏ ra bằng việc làm bên ngoài; nếu đức tin không có hành động, thì đó chỉ là đức tin chết.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta hãy vác thập giá hằng ngày mà theo Ngài. Với quyết tâm vác thập giá theo Chúa, chúng ta cùng sốt sắng dâng lời cầu xin.

  1. “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo Ta”. Xin cho các tín hữu trong Giáo hội hiểu rằng: theo Chúa Giêsu là hành trình vác thập giá để tiến đến vinh quang. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Chúa Giêsu đã chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Xin soi sáng và hướng dẫn các nhà lãnh đạo các quốc gia và các tổ chức quốc tế, để họ biết bảo vệ sự sống và tôn trọng quyền con người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình… thì sẽ cứu được mạng sống ấy”. Xin cho những người đang tham gia hoạt động tông đồ/ biết quên mình phục vụ Chúa và Giáo hội trong nhiệm vụ được trao. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. Vác thập giá chính là làm tròn bổn phận của mình. Xin cho thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta/ biết trung thành trong việc thờ phượng Chúa, chăm chỉ giúp đỡ cha mẹ và hăng say hoạt động tông đồ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vác thập giá nặng nề vì tội lỗi chúng con. Xin cho chúng con luôn ghi nhớ lời Chúa dạy hôm nay, để vui vẻ đón nhận thập giá mình và hăng hái bước đi theo Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.