Dẫn Lễ Thiếu Nhi Chúa Nhật 33 TN B & Lễ CTTĐVN

print

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào Thánh lễ

Ngày Ngài ngự đến trong mây

Là ngày tận thế ai hay được mà

Nhưng ngày tận thế riêng ta

Sẵn sàng tỉnh thức, mau ra đón Ngài.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ ba mươi ba Thường niên: Chúa sẽ trở lại trong vinh quang (Mc 13,24-32).

Chúa Giêsu nói với các môn đệ về ngày quang lâm của Người: “Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến” (Mt 13,26). Đây là ngày tận thế, ngày cuối cùng của thế giới này, và “chỉ có Chúa Cha biết mà thôi” (Mt 13,32). Vì thế, con người phải tỉnh thức chờ đợi.

Dâng Thánh lễ hôm nay, xin cho thiếu nhi chúng ta biết sống tỉnh thức, sống trong tâm thế sẵn sàng đón Chúa/ như những trinh nữ khôn ngoan và như người đầy tớ trung thành. Mời cộng đoàn đứng.

Bài đọc 1 (Đn 12,1-3)

Trong một thị kiến, Đa-ni-en thấy dân tộc Is-ra-el bước vào một thời điểm ngặt nghèo. Nhiều người trung thành với Lề luật sẽ phải chết. Tuy nhiên, trong ngày sau hết, những kẻ đã an giấc sẽ chỗi dậy; người công chính sẽ trở nên rực rỡ, kẻ bất lương sẽ phải chịu khổ nhục.

Bài đọc 2 (Dt 10,11-14.18))

Sau khi Đức Kitô đã dâng lễ tế duy nhất đền thay vì tội lỗi con người, Người lên trời ngự bên hữu Chúa Cha. Tuy chỉ dâng lễ tế có một lần, mà vĩnh viễn làm cho những kẻ Người thánh hóa được nên hoàn hảo.

Lời nguyện chung

Chủ tế: Các con thiếu nhi thân mến, Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Với ước muốn chuẩn bị sẵn sàng và tỉnh thức chờ đón Chúa đến, chúng ta cùng dâng lời câu nguyện.

  1. “Thiên Chúa sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ khắp bốn phương”. Xin cho Giáo hội của Đức Kitô/ là nơi quy tụ mọi con cái Thiên Chúa, và dẫn đưa họ đến hưởng hạnh phúc Nước Trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. “Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu”. Xin cho các dân tộc trên thế giới/ chưa được nghe Tin mừng của Đức Kitô, sớm có cơ hội đón nhận Lời Hằng Sống. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. “Những ai làm cho người người nên công chính, sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao”. Xin cho những người đang tham gia hoạt động tông đồ/ biết đem Lời Chúa và phúc lành của Ngài đến với tha nhân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. Ngày Chúa trở lại, người công chính sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ. Xin cho các thầy cô giáo lý viên, các anh chị trưởng và các bạn thiếu nhi/ biết tỉnh thức và chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ với Đức Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa muốn tất cả chúng con cùng hưởng hạnh phúc trong nước của Người. Xin cho chúng con biết chuẩn bị xa cho cuộc hành trình đầy vinh dự này, và sẵn sàng chờ đợi Chúa ân thưởng hạnh phúc vĩnh cửu quê trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

 

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

(24.11)

Dẫn vào Thánh lễ

Lòng vàng đá tổ tiên ta

Hy sinh đổ máu mình ra vì Thầy

Chúng ta con cháu các ngài

Dấn thân làm chứng dựng xây cuộc đời.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: “Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Lc 9,23-26).

Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam thuộc đủ mọi thành phần trong Giáo hội: các giám mục, linh mục, thầy giảng, chủng sinh và giáo dân. Các ngài là những công dân hiền hòa và các Kitô hữu gương mẫu, sống trung thành với Thiên Chúa và yêu mến tổ quốc. Họ bị bắt bớ, tra tấn, tù đày và cuối cùng chết vì Đức Kitô.

Dâng Thánh lễ hôm nay, mời các bạn thiếu nhi hiệp lời tôn vinh Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam. Chúng ta tiếp tục phát huy truyền thống anh dũng của tổ tiên, là sẵn sàng làm chứng cho Đức Kitô trong mọi hoàn cảnh. Mời cộng đoàn đứng.

Bài đọc 1 (2Mcb 7,1.20-23.27b-29)

Sách Ma-ca-bê quyển thứ hai tả lại cảnh bảy anh em bị bắt cùng với mẹ của mình. Đứng trước vua An-ti-ô-kô, cả bảy anh em đã anh dũng tuyên xưng đức tin và sẵn sàng chết cho niềm tin vào Thiên Chúa.

Bài đọc 2 (Rm 8,31b-39)

  Trong mọi gian nan thử thách, dù sự chết hay sự sống, cũng không tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Đó là lời Thánh Phaolô nhắn nhủ các Kitô hữu trong thư gởi tín hữu Rôma.

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, các Thánh Tử Đạo Việt Nam là những người đã dám hy sinh mạng sống để làm chứng cho niềm tin vào Đức Kitô. Hiệp với toàn thể Giáo hội, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

  1. “Máu các Thánh Tử Đạo là hạt giống nảy sinh các Kitô hữu”. Xin cho các vị mục tử trong Hội thánh/ biết trung thành phục vụ Chúa và hăng say loan báo Tin mừng cho muôn dân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. “Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng”. Xin cho các tín hữu Việt Nam/ biết noi gương các Thánh Tử Đạo/ mà can đảm sống đức tin giữa đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. “Các Thánh Tử Đạo đã chấp nhận nên hạt lúa gieo vào lòng đất, để Hội thánh Việt Nam thu lượm được mùa lúa dồi dào”. Xin cho các phụ huynh, các thầy cô giáo lý viên và các anh chị trưởng/ biết sinh nhiều hoa trái tốt lành cho Chúa và tha nhân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Các Thánh Tử Đạo là chứng nhân anh dũng của Chúa Kitô, là thành phần trung kiên của Hội thánh”. Xin cho thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta luôn nhớ rằng: chúng ta là con cháu các Thánh Tử Đạo, phải luôn noi gương và sẵn sàng tiếp bước cha ông. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, tổ tiên chúng con đã anh dũng hy sinh mạng sống để làm chứng cho Tin mừng. Xin thương nhận lời các ngài cầu thay nguyện giúp, cho chúng con luôn can đảm tuyên xưng niềm tin vào Đức Kitô, và trung thành phục vụ Hội thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.