Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 2 Mùa Chay, Năm C

print

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

Dẫn vào Thánh lễ

Trên núi Ta-bo Chúa biến hình

Cho ta bằng chứng sẽ hoàn sinh

Xác ta sáng chói trong Thiên Chúa

Nếu biết tin yêu Chúa hết tình.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ hai Mùa Chay: Chúa biến hình trên núi (Lc 9,28b-36).

Đang khi Chúa Giêsu cầu nguyện, “diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng” (Lc 9, 29). Con mắt đức tin của các môn đệ đã mở ra và lòng tràn ngập niềm vui, vì họ đã nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa tỏ hiện nơi Đức Giêsu.

Dâng Thánh lễ hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi tất cả các bạn thiếu nhi cùng lên núi với Chúa và các môn đệ. Xin Chúa mở con mắt đức tin của chúng ta, để luôn sáng suốt nhận ra Chúa đang hiện diện mọi nơi mọi lúc, nhất là trong Mùa Chay này. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (St 15,5-12.17-18)

Thiên Chúa gọi, Ab-ra-ham đã vâng lời, và từ bỏ miền Ua để ra đi theo tiếng gọi của Thiên Chúa. Người đã lập giao ước với ông và hứa ban miền Đất Hứa cho ông và con cháu.

 

Bài đọc 2 (Pl 3,17-4,1)

Thánh Phaolô đã nhắc các tín hữu Phi-líp-phê, đặc biệt những người đang sống trong tội lỗi rằng: họ đang sống trong thời gian mong đợi Đức Kitô lại đến. Khi Người đến, “Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người”.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Chúng con thiếu nhi thân mến, Chúa Giêsu biến hình trên núi báo trước cho chúng ta hạnh phúc Nước Trời, nơi Chúa Giêsu hiển trị cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

  1. “Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói lòa”. Xin cho mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo hội xác tín rằng: Chúa sẽ cho những ai trung thành với Chúa/ được tham dự vào vinh quang của Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. “Lạy Thầy, chúng con ở đây thật là hay”. Xin cho tất cả các dự tòng, những người sắp được rửa tội tin rằng: trở thành các Kitô hữu là hồng ân tuyệt vời Thiên Chúa thương ban. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Đức Kitô sẽ “biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta/ nên giống thân xác vinh hiển của Người”. Xin cho các bệnh nhân và những người già yếu/ biết đặt trọn niềm tin và hy vọng nơi Đức Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người”. Xin cho các thầy cô giáo lý viên, các anh chị trưởng và các bạn thiếu nhi/ biết vâng nghe và thực hành những gì Đức Kitô và Giáo hội dạy bảo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, hôm nay Con Chúa đã biến hình hiển vinh trên núi Tabo và các môn đệ đã tin: Ngài là Đức Kitô, Con Thiên Chúa. Xin đổ tràn ơn đức tin trên chúng con, để chúng con cũng tuyên xưng Đức Kitô là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.