Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 31 TN Năm C

print

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào Thánh lễ

Gia-kêu khiêm tốn đứng trình:

‘Đội ơn Thầy đã dủ tình thương tôi

Cơ nghiệp xin cắt làm đôi

Nửa cho kẻ khó, nửa đền lỗi xưa’.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ ba mươi mốt Thường niên: Thiên Chúa tìm kiếm và cứu vớt những người tội lỗi (Lc 19,1-10).

Hai nhân vật chính của bài Tin mừng là Chúa Giêsu và ông Giakêu. Chúa Giêsu trong vai người mục tử đi tìm con chiên lạc; Giakêu, người tội lỗi trong vai con chiên lạc xa đàn.

Nhìn lên cây sung, Chúa mở lời: “Giakêu, xuống đây, hôm nay tôi phải lưu lại nhà ông” (Lc 19,5). Phần Giakêu, ông vui mừng đề nghị: “Tôi xin lấy một nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo; và nếu tôi có chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn” (Lc 19,8).

Dâng Thánh lễ hôm nay, xin cho các bạn thiếu nhi biết đáp lại tiếng Chúa mời gọi như Giakêu, để chúng ta có cơ hội lắng nghe Lời Chúa và được biến đổi. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (Kn 11,22-12,2)

Thiên Chúa khoan dung với kẻ có tội. Người không muốn cho bất kỳ ai phải chết. Bởi vậy, khi con người phạm tội, Thiên Chúa từ từ sửa dạy. Người cho họ đủ thời gian, để họ sám hối.

 

Bài đọc 2 (2Tx 1,11-2, 2)

Một số tín hữu tại Thê-xa-lô-ni-ca cho rằng: ngày tận thế gần đến. Vì thế, họ lười biếng và không muốn làm việc nữa. Thánh Phaolô đã giải thích nhiều điều, khuyên họ tin tưởng vào Chúa và siêng năng làm việc.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, Thiên Chúa không muốn cho bất kỳ ai trong chúng ta phải hư mất. Trái lại, Người mời gọi chúng ta sám hối, quay trở về với Người. Chúng ta cùng khiêm tốn cầu xin.

  1. Chúng ta có một Thiên Chúa luôn nhớ đến những đứa con lầm đường lạc lối. Xin cho các vị mục tử/ biết quan tâm tìm kiếm những “con chiên lạc”, để đưa họ trở về trong vòng tay trìu mến của Giáo hội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. “Nếu tôi có chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn”. Xin cho các nhà lãnh đạo trên thế giới/ biết chăm lo xây dựng một xã hội công bằng và đầy tình nhân ái. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Giakêu đã “leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì Người sắp đi qua đó”. Xin cho các anh chị em đang tham gia hoạt động tông đồ/ trở thành những chứng nhân giới thiệu Chúa Giêsu/ cho những người đang tìm kiếm Ngài. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này”. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta/ nhận được nhiều ơn lành của Thiên Chúa, để có thể sống khiêm tốn và chân thành với người khác. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nhìn Giakêu với ánh mắt nhân từ và thương xót, nhờ đó ông đã thay đổi cả cuộc đời. Xin cho chúng con có cái nhìn khoan dung trước những thiếu sót của người khác, để chúng con cũng được Chúa xót thương. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.