Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 32 TN Năm C

print

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào Thánh lễ

Một khi kẻ chết phục sinh

Mọi người sống lại giống in thiên thần

Khuyên ta sống ở trên trần

Ngay lành Chúa thưởng phúc ân Thiên Đàng.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ ba mươi hai Thường niên: Niềm tin vào sự sống lại và sự sống đời sau (Lc 20,27-38).

Trong cuộc tranh luận với Chúa Giêsu, người Xa-đốc đã dựng câu chuyện một phụ nữ/ lấy bảy anh em trai làm chồng theo luật Li-vê-ra, để bẻ gẫy niềm tin vào sự sống lại của Chúa Giêsu.

Giáo lý của Chúa thật dễ hiểu: Cuộc sống mai sau không giống cuộc sống ở trần gian. Vì thế, khi sống lại, chúng ta như các thiên thần, cùng hưởng phúc với Chúa trên thiên đàng.

Dâng Thánh lễ hôm nay, mời các bạn thiếu nhi cùng suy nghĩ về bài giáo lý của Chúa Giêsu. Xin các bạn hãy nhớ, chìa khoá giúp chúng ta có được sự sống lại chính là tin vào Chúa Giêsu. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (2Mc 7,1-2.9-14)

Sách Ma-ca-bê quyển thứ hai thuật lại một câu chuyện rất cảm động. Bảy anh em cùng bị bắt với mẹ mình. Vua An-ti-ô-kô đã cho tra tấn họ dã man, bắt bỏ đạo. Cuối cùng, vì trung thành với Thiên Chúa, cả bảy anh em đã tử đạo trước mặt mẹ mình.

 

Bài đọc 2 (2Tx 2,16-3,5)

Một số tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca cho rằng ngày tận thế gần đến. Vì thế, họ trở nên lười biếng và không muốn làm việc nữa. Thánh Phaolô đã giải thích điểm giáo lý đó, khuyên họ tin tưởng vào Chúa Kitô và cố gắng sống tốt.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, Chúa Giêsu đã phán: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, thì dù có chết, cũng sẽ được sống”. Tin tưởng vào lời hứa của Chúa, chúng ta cùng khiêm tốn cầu xin.

  1. “Con người được cứu độ không phải vì họ sống công chính; nhưng vì nhờ họ tin vào Đức Kitô”. Xin cho các vị mục tử trong Hội thánh/ luôn đặt niềm tin tưởng nơi Đức Kitô, Con Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Chết không phải là hết, nhưng là cửa ngõ đi vào cuộc sống vĩnh cửu. Xin cho những người không tin có sự sống đời sau/ nhận ra tiếng gọi của Chúa Giêsu và tin vào Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Vì trung thành với Lề luật Chúa, cả bảy anh em đã chịu tử đạo. Xin cho các học sinh và sinh viên Công giáo/ biết lấy Luật Chúa và Luật Hội thánh/ làm kim chỉ nam cho đời sống làm con Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.
  4. Cách sống đạo hôm nay sẽ quyết định hạnh phúc ngày mai. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta/ biết chu toàn bổn phận thờ phượng Thiên Chúa một cách chăm chỉ và trung thành. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu “là sự sống lại và là sự sống”, Chúa đã phục sinh vinh hiển để chúng con cũng được sống lại với Chúa trong đời sống mới. Xin ban hạnh phúc của ngày sống lại cho tất cả những ai đã trung thành với Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.