Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 4 Phục Sinh

print

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH

Dẫn vào Thánh lễ

Chiên Ta thì nghe tiếng Ta

Vì Ta biết chúng theo Ta hằng ngày

Chúng con được phúc theo Thầy

Dự quyền mục vụ hằng ngày Thầy ban.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ bốn Phục sinh: Chúa Giêsu là mục tử tốt lành (Ga 10,27-30).

Chúa Giêsu nói với người Do Thái: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta” (Ga 10,27). Câu nói diễn tả sự gắn bó và thông hiểu giữa người mục tử và đàn chiên, giữa đàn chiên và người mục tử. Mục tử tốt lành bảo vệ đàn chiên, và đàn chiên ngoan lắng nghe tiếng gọi của người nuôi dưỡng mình.

Dâng Thánh lễ hôm nay, xin cho Giáo hội có nhiều mục tử tốt lành như lòng Chúa mong ước; xin cho có nhiều bạn thiếu nhi sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa gọi, để trở thành những thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (Cv 13,14.43-52)

Khi Tin mừng Phục sinh được loan báo, các Tông đồ đã đến với người Do Thái trước hết; nhưng họ không đón nhận. Vì thế, Thánh Phaolô tuyên bố: “Này đây, chúng tôi quay về phía dân ngoại”.

 

Bài đọc 2 (Kh 7,9.14b-17)

Những người đứng trước ngai Thiên Chúa thuộc đủ mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ, mọi nước và mọi dân. Họ là những người tin vào Đức Kitô, đã chịu đau khổ và chịu chết vì Người.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Chúng con thiếu nhi thân mến, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện; xin Người ban cho Giáo hội nhiều thợ gặt, để họ ra đi làm việc trên cánh đồng truyền giáo của Chúa. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

  1. “Chúa đã xây dựng Hội thánh trên nền tảng các Tông đồ và những người kế vị các ngài”. Xin cho hàng giáo sĩ trở nên những mục tử theo gương mẫu Đức Giêsu, là hy sinh mạng sống vì đàn chiên. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. “Ta còn những chiên khác không thuộc về đàn này; cả những chiên đó Ta cũng phải mang về đàn; chúng sẽ nghe tiếng Ta”. Xin cho những người chưa biết Đức Kitô/ nghe được lời loan báo Tin mừng của Giáo hội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta”. Xin cho những người đang tham gia hoạt động trong các hội đoàn Công giáo/ biết noi gương Chúa Giêsu mục tử, hết lòng phục cộng đoàn giáo xứ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Giáo hội được Chúa trao phó nhiệm vụ tuyển chọn và đào tạo ơn gọi”. Xin cho các bạn thiếu nhi chúng ta/ biết sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa gọi qua Giáo hội, để quảng đại bước theo Đức Kitô, vị Mục tử Tốt lành. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã xây dựng Giáo hội trên nền tảng các Tông đồ và những người kế vị các ngài. Xin cho Giáo hội có thêm nhiều ơn gọi, xuất phát từ những giáo xứ, để cánh đồng truyền giáo của Chúa không bao giờ thiếu thợ gặt. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.