Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 6 Thường niên năm B

print

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào Thánh lễ

Người cùi được Chúa thương tình

Chữa ngay cho khỏi bệnh mình bấy lâu

Này con tha thiết khẩn cầu

Nguyện Ngài tuôn đổ ơn sâu chữa lành.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ sáu Thường niên: Người phong cùi được chữa lành (Mc 1,40-45).

Dù bị luật cấm đến gần những người bình thường (Lv 13,45), anh cùi vẫn tìm cách gặp bằng được Chúa Giêsu, quỳ trước mặt Ngài để xin được chữa lành. Anh đã vượt qua những mặc cảm của bản thân, sự kỳ thị của cộng đồng; và nhờ lòng tin, anh đã đến được với Đức Giêsu và được chữa khỏi.

Dâng Thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy nhớ đến những bệnh nhân trong lời cầu nguyện và bắt chước anh cùi trong bài Tin mừng: luôn tin tưởng vào Chúa, vì Chúa làm được mọi sự. Mời cộng đoàn đứng.

Bài đọc 1 (Lv 13,1-2;44-46)

Đức Chúa chỉ cho Môsê và A-ha-ron phải đối xử với những người cùi thế nào. Họ là những người ô uế, phải được tách ra khỏi dân chúng và ở riêng ngoài trại.

Bài đọc 2 (1Cr 10,31-11,1)

Thánh Phaolô nhắc nhở các tín hữu của ngài hãy sống tốt và làm mọi việc vì danh Đức Kitô; như thế, họ đang tôn vinh Thiên Chúa.

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, vì lòng yêu thương những bệnh nhân, nhất là những người chịu nhiều đau khổ về thể xác lẫn tinh thần, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa là Cha lời cầu nguyện sau đây:

  1. Giáo hội của Đức Kitô được gọi là Giáo hội của tình thương. Xin cho các Kitô hữu trong Giáo hội/ ý thức trách nhiệm của mình đối với các bệnh nhân, những người đau khổ và những người nghèo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Ngày nay, nhiều nơi trên thế giới vẫn còn những bệnh nhân phong cùi. Xin cho họ nhận được nhiều trợ giúp từ các chính phủ, các tổ chức quốc tế và các nhà hảo tâm. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Đức tin là một ân ban cao quý của Thiên Chúa. Xin cho các di dân Công giáo/ biết nuôi dưỡng đời sống đạo bằng những thực hành đức tin hằng ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Hãy sống tốt và làm mọi việc vì danh Đức Kitô”. Xin cho các giáo lý viên, các anh chị trưởng và các bạn thiếu nhi/ biết trau dồi đức tin qua các giờ giáo lý, và thực thi bác ái qua việc giúp đỡ người nghèo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, ơn chữa lành những vết thương tâm hồn và thể xác là những món quà chúng con nhận được hằng ngày nơi Chúa.  Xin cho chúng con nhận ra bàn tay quyền năng của Chúa đang thực hiện những việc phi thường trong cuộc sống bình thường của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.