Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 6 TN Năm A

print

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào Thánh lễ

Luật Ngài dạy phải yêu thương

Giữ lòng thanh sạch đừng theo lòng tà

Đừng thề đừng nói điêu ngoa

Chúng con xin nguyện thiết tha thi hành.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ sáu Thường niên: Hãy sống thật thà (Mt 5,17-37).

Câu kết thúc bài Tin mừng hôm nay như lời nhắn nhủ của Chúa với chúng ta: “Có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra” (Mt 5,37).

Chúa Giêsu đã nêu ra một trong những tiêu chuẩn người môn đệ của Ngài cần có là: thật thà trong lời nói; nghĩa là không bịa đặt, vu khống, nói gian, nói quá sự thật…

Dâng Thánh lễ hôm nay, xin các bạn thiếu nhi hãy ghi nhớ điều Chúa Giêsu dạy chúng ta: “Có thì nói có, không thì nói không”. Xin cho chúng ta biết cẩn trọng trong lời nói, để thực hành nghiêm túc điều Chúa dạy bảo. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (Hc 15,16-21)

Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan và toàn năng, Người không dạy con người làm điều gian ác, nhưng Người ban cho con người tự do để họ biết chọn lựa tốt xấu và chọn điều Thiên Chúa muốn họ làm.

 

Bài đọc 2 (1Cr 2,6-10)

Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa vượt trên sự hiểu biết và khôn ngoan của con người. Sự khôn ngoan ấy được thể hiện nơi Đức Kitô, Đấng chịu đóng đinh để con người được hòa giải với Thiên Chúa.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải sống thật thà, trung thực trong lời nói và việc làm. Quyết tâm thực hiện những gì Chúa dạy, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

  1. Đức Kitô chính là Sự Thật. Xin cho Giáo hội, là thành trì Chúa đã thiết lập ở trần gian, luôn là nôi bảo vệ kho tàng chân lý Thiên Chúa đã mặc khải cho con người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Đức Kitô chính là Đấng Cứu Độ trần gian. Xin cho các dân tộc trên thế giới biết tìm đến với Tin mừng, là kho tàng sự thật, là sự sống, và là đường dẫn đến Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Các giáo xứ tồn tại là nhờ công tác giáo lý. Xin cho các thầy cô giáo lý viên biết gìn giữ kho tàng sự thật Chúa trao, và rao truyền Đức Kitô qua việc dạy Giáo lý Hội thánh Công giáo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. Sự thật dẫn chúng ta đến với Đức Kitô. Xin cho thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta/ biết tôn trọng sự thật trong lời nói và hành động, để chúng ta mãi là những môn đệ trung tín của Chúa Giêsu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là sự thật đến từ Chúa Cha. Xin dạy chúng con hiểu biết và cảm nghiệm Chúa nhiều hơn trong cuộc sống hằng ngày; xin hướng dẫn chúng con bước đi cùng Chúa, để lời nói và việc làm của chúng con nhờ đó được Chúa thánh hóa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.