Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm A

print

CHÚA BA NGÔI

Dẫn vào Thánh lễ

Vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi

Ngôi Cha, Thánh Tử và Ngôi Thánh Thần

Xin cho khắp chốn trần gian

Danh Cha cả sáng muôn dân tin thờ.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi: Chúng ta tin thờ một Thiên Chúa Ba Ngôi (Ga 3,16-18).

Câu giáo lý phổ thông chúng ta đã được học về Thiên Chúa Ba Ngôi: Hỏi: Ba Ngôi làm gì cho ta? Thưa: Ngôi Cha đã dựng nên ta, Ngôi Con cứu chuộc ta, và Ngôi Thánh Thần thánh hóa ta. Câu trả lời thật ngắn gọn, nhưng lại hàm chứa một mầu nhiệm lớn nhất trong ba mầu nhiệm chính của đạo Công giáo: Mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm Ngôi Hai xuống thế làm người và mầu nhiệm Ngôi Hai cứu chuộc.

Các Kitô hữu trở thành con Thiên Chúa nhờ phép rửa nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Họ là con cái của Chúa Cha, là chi thể của Chúa Con và là đền thờ Chúa Thánh Thần.

Dâng Thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, từ muôn đời như chính hiện nay, và luôn mãi thiên thu vạn đại. Amen. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (Xh 34,4-6,8-9)

Sách Xuất hành trình bày cho chúng ta việc Môsê lên núi Sinai gặp Đức Chúa. Chính Người đã tỏ cho ông biết: Người là Thiên Chúa nhân hậu và từ bi.

 

Bài đọc 2 (2Cr 13,11-13)

Trong thư thứ hai gửi cho tín hữu Cô-rin-tô, Thánh Phaolô khuyến khích các tín hữu hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa, để họ sống trong tình thương của Thiên Chúa và trong sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Chúng con thiếu nhi thân mến, Ba Ngôi Thiên Chúa tuy riêng biệt, nhưng chỉ là một Thiên Chúa duy nhất. Chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi những lời nguyện xin.

  1. Đời sống của các Kitô hữu xuất phát từ Thiên Chúa Ba Ngôi. Xin cho mọi Kitô hữu trong Giáo hội ý thức rằng: họ đã bắt đầu đời sống trong Thiên Chúa Ba Ngôi ngay từ khi được chịu phép Rửa Tội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Con người đang ở trên hành trình tiến bước cùng Thiên Chúa Ba Ngôi và kết thúc trong vinh quang Nước Trời. Xin cho mọi dân tộc nhận biết và tôn thờ một Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Xin tuôn đổ muôn ơn lành trên các thầy cô giáo lý viên và các anh chị trưởng, để ai cũng biết mình có bổn phận làm sáng danh Thiên Chúa suốt đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. Chúng ta vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi mỗi khi làm Dấu Thánh Giá, đọc Kinh Sáng Danh, cầu nguyện và tham dự các bí tích. Xin Chúa Ba Ngôi mở rộng vòng tay yêu thương đón nhận và chúc lành cho mỗi thiếu nhi chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí tôn chí thánh, xin cho chúng con được tràn đầy tình thương của Chúa Cha, ân sủng của Chúa Kitô và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần luôn mãi. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.