Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN Phục Sinh

print

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

Dẫn vào Thánh lễ 

Viếng mộ Chúa Gio-an chạy trước
Nhưng Phê-rô dấn bước vào đầu
Đời ta kẻ trước người sau
Chạy đua tới đích mai sau đời mình
Sống lành sẽ được phục sinh
Mai sau hưởng phúc trường sinh với Người. 

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật Phục sinh, ngày thứ nhất trong Tuần bát nhật Phục sinh: Đức Kitô đã sống lại thật (Ga 20,1-9).

Tin mừng Thánh Gioan tả lại cảnh Maria Ma-đa-lê-na đi ra mồ Chúa khi trời vừa sáng. Bà hốt hoảng trở về báo tin cho Phêrô và Gioan rằng: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ” (Ga 20,1-2). Khi Phêrô và Gioan đến mồ, vào trong, nhìn kỹ nơi an táng Chúa, Gioan đã thấy và đã tin. Chúa Giêsu đã sống lại thật như lời Ngài đã báo trước.

Dâng Thánh lễ hôm nay, mời các bạn thiếu nhi hãy hát vang bài ca “Alleluia”, ca ngợi Đức Kitô, Đấng cứu chuộc chúng ta bằng máu của Ngài và làm cho chúng ta trở thành những người con yêu dấu của Chúa Cha. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (Cv 10,34a.37-43) 

Bài giảng đầu tiên của Thánh Phêrô đã minh chứng cho người Do Thái rằng: Chúa Giêsu là Đấng Kitô. Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại từ cõi chết. Ai tin vào Ngài và chịu phép rửa sẽ được cứu độ.

 

Bài đọc 2 (Cl 3,1-4)

Trong thư gửi tín hữu Cô-lô-xê, Thánh Phaolô chứng minh rằng: Chúa Giêsu đã sống lại, chúng ta cũng sẽ sống lại với Ngài trong đời sống mới và cùng Ngài hưởng hạnh phúc vinh quang.

 

Ca tiếp liên (Mời cộng đoàn ngồi)

Đây là bài ca, ca ngợi Con Chiên Vượt Qua. Đức Kitô đã giao hòa chúng ta với Chúa Cha. Bài ca cũng làm nổi bật hình ảnh Maria Ma-đa-lê-na, người nữ đầu tiên loan báo Tin mừng Phục sinh.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Chúng con thiếu nhi thân mến, Chúa Giêsu đã sống lại thật như lời Kinh Thánh đã loan báo. Cùng hòa chung niềm vui với Giáo hội, chúng ta hãy sốt sắng cầu nguyện. 

  1. Tin mừng Phục sinh là tin vui cho toàn thể nhân loại. Xin cho đại gia đình Giáo hội/ nhận được niềm vui của Chúa Phục Sinh, và đem niềm vui ấy đến với mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Ngày nay, nhiều người trên thế giới còn nghi ngờ về cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu. Xin cho họ sớm nhận được ánh sáng phục sinh soi chiếu/ qua các Kitô hữu trong Giáo hội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. 3.Những người đầu tiên khi gặp gỡ Chúa Giêsu Phục Sinh đã trở thành những chứng nhân rao giảng Tin mừng. Xin cho các học sinh và sinh viên Công giáo/ luôn là những chứng nhân Tin mừng Phục sinh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. Chúa Giêsu Phục Sinh đã hiện ra với các môn đệ nhiều lần để củng cố niềm tin cho các ông. Xin cho cộng đoàn hiện diện trong Thánh lễ hôm nay/ được đầy tràn niềm tin phục sinh trong tâm hồn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xưa Chúa hiện ra và ở cùng các môn đệ. Xin soi lòng mở trí mỗi người chúng con, để chúng con tin và nhận ra Chúa Phục Sinh trong sinh hoạt của cuộc sống thường ngày. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.