Dẫn Lễ Thiếu Nhi Lễ CN 1 MV Năm A

print

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG A

Dẫn vào Thánh lễ

Ngày Ngài ngự đến trong mây

Là ngày tận thế ai hay được mà

Niềm hy vọng của chúng ta

Vững tin cậy mến thiết tha đón Ngài.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng: Hãy tỉnh thức và cầu nguyện (Mt 24,37-44).

Tin mừng Mátthêu nhắc đến nạn Hồng Thủy bất ngờ ập đến tiêu diệt loài người. Trong khi ông Nô-e và gia đình vào tàu, mọi người vẫn ung dung ăn uống vui chơi và sinh hoạt bình thường. Ngày của Chúa đến cũng bất ngờ như vậy. Vì thế, các Kitô hữu phải sẵn sàng như những trinh nữ khôn ngoan chuẩn bị dầu cho đèn, như người đầy tớ trung thành đợi ông chủ đi ăn cưới về giữa đêm khuya.

Dâng Thánh lễ hôm nay, mời các bạn thiếu nhi hướng lòng về Chúa trong tâm tình vui mừng và hy vọng. Hãy chuẩn bị tâm hồn như một máng cỏ để Chúa ngự đến trong lễ Giáng Sinh này. Mời cộng đoàn đứng.  

Bài đọc 1 (Is 2,1-5)

Ngôn sứ I-sa-i-a loan báo một tương lai tốt đẹp cho dân nếu họ biết ăn năn sám hối trở về cùng Thiên Chúa. Núi nhà Thiên Chúa sẽ là nơi quy tụ các dân tộc. “Họ sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi cày, lấy giáo rèn nên lưỡi liềm. Nước này không còn tuốt gươm ra đánh nước kia nữa”.

Bài đọc 2 (Rm 13,11-14a)

Thánh Phaolô loan báo ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần đến. Các Kitô hữu phải “từ bỏ những việc làm đen tối, cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu”, và sống theo gương Đức Giêsu Kitô.

Lời nguyện chung

Chủ tế: Các con thiếu nhi thân mến, chúng ta bước vào Mùa Vọng, mùa chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh và là mùa chuẩn bị đón Chúa đến lần thứ hai. Chúng ta cùng sốt sắng cầu xin.

  1. “Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau”. Xin cho các Kitô hữu trong Hội thánh/ nhận được đầy tràn ơn bình an của Chúa Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Chúa Kitô là Đấng Cứu Độ trần gian. Xin cho các dân tộc trên thế giới nhận được ánh sáng cứu độ của Chúa và chân thành sống theo Tin mừng của Ngài. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. “Hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày”. Xin cho các di dân Công giáo/ trở nên những chứng nhân Tin mừng trong môi trường sống của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. Thay đổi cách sống là thái độ xứng hợp trong khi mong chờ Chúa đến. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn phụng vụ chúng ta/ biết mau mắn sửa đổi cách sống và siêng năng cầu nguyện, để đón mừng đại lễ Giáng Sinh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con đang mong chờ Con Chúa đến bằng việc sửa soạn tâm hồn và những chuẩn bị bên ngoài cho lễ Giáng Sinh. Xin Chúa nhận lấy những tâm tình đơn sơ và chân thành của chúng con, và chúc lành cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.