Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 13 TN C

print

CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN – C

1V 19, 16b. 19-21; Gl 4, 31b-5,1.13-18; Lc 9, 51-62

Chủ đề: TỰ NGUYỆN THEO CHÚA

Lời Chúa: “Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa” (Lc 9, 62).

Nhập lễ:

Kính thưa cộng đòan phụng vụ,

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 13 thường niên hôm nay cho chúng ta thấy ba người thanh niên được kêu gọi đi theo Chúa Giêsu để làm môn đệ. Tuy là ba trường hợp khác nhau, nhưng điều kiện Chúa Giêsu đưa ra đều giống nhau là phải từ bỏ mọi sự và tự nguyện theo Chúa:

Li-sê giãi tỏ tấm lòng,

Bước đi theo Chúa, trả xong nợ trần.

Những ai muốn được chung phần,

Giã từ tất cả, hiến thân giúp đời.

Nhưng khi đã nhận lời mời,

Vững tâm lao nhọc đừng ngơi tay cày.

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta luôn biết chọn Chúa làm gia nghiệp, sống theo tinh thần của Tin mừng để tâm hồn luôn dành trọn vẹn cho Chúa. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

Sám hối:

  1. Lạy Chúa, Chúa luôn tìm thánh ý Chúa Cha trong hết mọi sự. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

  1. Lạy Chúa Kitô, Chúa làm cho chúng con trở nên con cái Ánh Sáng nhờ sức mạnh Thánh Thần Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

  1. Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

Suy niệm:

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Con người không thể tự làm cho mình được cứu độ. Trái lại, con người được cứu độ là nhờ ơn Chúa. Chính Thiên Chúa yêu thương con người trước nên mỗi người đều được Thiên Chúa kêu gọi và Ngài muốn con người đáp lại tình yêu đó. Thiên Chúa kêu gọi mỗi người vào một bậc sống nào đó và trao cho họ một sứ mạng tùy vào đặc sủng mà họ đã lãnh nhận. Thiên Chúa có thể kêu gọi những ai là tuỳ ý Ngài, nhưng Ngài muốn con người đáp lại lời mời gọi để cộng tác vào chương trình của Thiên Chúa bằng việc từ bỏ mọi sự và tự nguyện đi theo Ngài.

Thưa anh chị em, trường hợp ơn gọi của Êlisê trong bài đọc 1 hôm nay đã làm sáng tỏ cho chúng ta thấy những điều đó. Khi Êlia được lệnh Thiên Chúa sai đi chọn gọi Êlisê kế tục sứ mạng của mình, ông đã phủ áo choàng trên Êlisê. Phủ áo choàng trên Êlisê, không những là biểu hiện sự chiếm hữu Êlisê làm của riêng, làm môn đệ thân tín nhưng còn muốn nói Êlisê cũng được chia sẻ quyền lực và sứ mệnh ngôn sứ. Về phần mình, Êlisê khi đã nghe được tiếng Chúa kêu gọi ông làm ngôn sứ thay cho Êlia. Êlisê xin phép về hôn từ biệt  cha mẹ, ông bắt đôi bò làm thịt, chẻ cày làm củi đốt, dọn tiệc từ giã mọi người và từ bỏ tất cả đi theo Êlia với sự tự nguyện và đại độ hy sinh tất cả để nghe theo tiếng gọi của Chúa. Hành động này nói lên quyết tâm của Êlisê và vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở lại nghề cũ. Cũng vậy, bài Tin mừng hôm nay thuật lại việc ba người thanh niên được kêu gọi đi theo Chúa Giêsu để làm môn đệ. Người thứ nhất muốn đi theo Chúa, nhưng Chúa Giêsu cho biết “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu”. Người thứ hai cũng xin đi theo Chúa, nhưng trước khi đi với Chúa, anh ta xin cho được về chôn cha của anh mới mất. Chúa trả lời: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa”. Người thứ ba cũng xin theo Chúa, nhưng lại xin phép Chúa cho từ giã gia đình trước đã. Chúa Giêsu trả lời ngay: “Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa”. Tuy là ba trường hợp khác nhau, nhưng điều kiện Chúa Giêsu đưa ra đều giống nhau là phải từ bỏ mọi sự và phải chấp nhận một cuộc sống bấp bênh về vật chất. Đúng là một lời dứt khoát, quyết liệt của Chúa Giêsu đối với những ai muốn làm môn đệ của Người.

Trong kinh phật kể rằng, một vị hòa thượng già dẫn theo một tiểu hòa thượng đi thỉnh kinh. Trên đường đi, họ gặp một con sông. Cũng chính tại đó, họ gặp một phụ nữ rất muốn sang sông nhưng không dám lội xuống nước. Không chút đắn đo, lão hòa thượng liền chủ động cõng người phụ nữ đó và đặt cô ta xuống sau khi đã đến bờ bên kia rồi tiếp tục cùng tiểu hòa thượng lên đường. Trên đường đi, tiểu hòa thượng cứ suy nghĩ mãi, không thể nhẫn nại thêm được nữa mới hỏi: “Sư phụ, người phạm giới rồi, tại sao người lại cõng phụ nữ?”. Hòa thượng già đáp: “Ta đã đặt cô ta xuống từ lâu rồi, còn con, đã đi một đoạn đường dài như vậy, con vẫn chưa bỏ được cô ta ra khỏi đầu sao?”.

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Câu truyện trên đây muốn diễn tả sứ điệp Chúa Giêsu đưa  ra hôm nay cho những ai đi theo Người: chấp nhận và hiểu rõ những đòi hỏi của Tin mừng. Đi theo Chúa là phải dứt khoát từ bỏ chính mình, bước trên con đường hẹp và phải chịu mất mát, hy sinh, thiệt thòi. Mặc dầu đã được giải thoát khỏi tội lỗi nhờ Chúa Kitô, nhưng con người vẫn luôn bị giằng co giữa thiện và ác, giữa sạch và nhơ. Người Kitô hữu không thể bắt cá hai tay vừa chọn Chúa, vừa chọn ma quỉ. Thánh Phaolô cho biết: Chúa Giêsu đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi để được sống tự do. Chúng ta cần sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, không nên lợi dụng tự do mà sống theo xác thịt. Phải có Thần trí hướng dẫn và tăng cường sức mạnh, chúng ta mới mong thực hiện trọn vẹn được sự từ bỏ vì Nước trời.

Nguyện xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng ta vững bước trên con đường theo Chúa đến cùng. Amen.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.