Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN II Chay – Năm C

print

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY – C

St 15,5-12.17-18; Pl 3,17-4,1; Lc 9,28b-36

Chủ đề: QUA ĐAU KHỔ ĐẾN VINH QUANG

Lời Chúa: “Đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường” (Lc 9, 28).

Nhập lễ:

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Phụng vụ Lời Chúa chúa nhật 2 mùa chay hôm nay cho chúng ta thấy, Chúa Giêsu đưa ba môn đệ Phêrô, Gioan và Giacôbê lên núi cao và đã tỏ hiện vinh quang của Người cho các môn đệ. Đồng thời, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ bước vào con đường khổ giá để đến vinh quang:

Núi cao Chúa tỏ vinh quang,

Tông đồ bỡ ngỡ ngất ngây tôn thờ.

Rõ ràng đâu phải giấc mơ,

Muốn cùng chia sẻ đợi chờ nữa chi.

Bỏ mình thập giá vác đi,

Qua đường đau khổ tới đồi hiển vinh.

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta biết tín thác và vâng nghe lời Chúa dạy để biến đổi và sống thánh thiện trong cuộc sống thường ngày. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối.

Sám hối:

1.Lạy Chúa, Chúa là sự sáng và là Ðấng Cứu Ðộ chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

2.Lạy Chúa Kitô, Chúa đã tỏ vinh quang thập giá trong cuộc biến hình của Chúa. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

3.Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con bước vào con đường khổ giá để đến vinh quang. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

Suy niệm:

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Trong Chúa nhật thứ nhất mùa chay, chúng ta được dẫn vào sa mạc chứng kiến cuộc chiến đấu và chiến thắng của Chúa Giêsu trước những cám dỗ, thử thách. Trong Chúa nhật hôm nay, cùng với ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan chúng ta được dẫn lên núi để chứng kiến vinh quang của Chúa Kitô: “Đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng”. Đồng thời, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ bước vào con đường khổ giá để đến vinh quang.

Thưa anh chị em, chịu đau khổ, chịu chết và sống lại là một mầu nhiệm khó chấp nhận, nó đã trở nên cớ vấp phạm cho nhiều người, ngay cả các môn đệ thân tín của Chúa Giêsu cũng không tránh khỏi. Vì thế, Thiên Chúa đã chuẩn bị tâm hồn mọi người để có thể hiểu và chấp nhận phần nào mầu nhiệm ấy. Bài đọc một hôm nay đã cho chúng ta thấy điều đó. Thiên Chúa đã thử thách niềm tin ông Abraham: “Hãy đem Isaac, đứa con một yêu dấu của ngươi dâng nó làm của lễ toàn thiêu!”. Một thử thách thật ghê gớm, sát tế đứa con một yêu dấu là một việc khó thực hiện, nhưng ông Abraham không thắc mắc, không phản đối, không kêu nài mà hoàn toàn tin tưởng và ông đã thực hiện theo lời Thiên Chúa tuyền dạy. Đang khi ông Abraham đang thực hiện, Thiên Chúa thấy sự vâng phục của ông đã đủ, không cần giết con nữa. Thiên Chúa lệnh cho ông Abraham ngừng tay và đón nhận lòng trung thành của ông: “Ta biết ngươi kính sợ Chúa đến nỗi không từ chối dâng đứa con duy nhất cho Ta”. Thiên Chúa ký kết giao ước với ông Abraham. Ngài hứa ban cho ông đất đai màu mỡ và dòng dõi đông đúc: “Ta sẽ cho ngươi thành một dân lớn”, và “Ngươi sẽ là cha hằng hà sa số dân tộc”.

Bằng một cách khác, Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho các môn đệ, đặc biệt ba ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đón nhận mầu nhiệm thập giá. Chúa Giêsu đưa các ông lên núi cao. Và “đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng”. Đây là hình ảnh báo trước về cuộc phục sinh siêu tôn của Chúa. Thế nhưng, để đi đến con đường vinh quang phục sinh, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ phải trải qua con đường đau khổ, con đường thập giá và cuối cùng là cái chết. Đó là con đường Người phải gánh chịu: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại”. Lời tiên báo này đã được thực hiện, Chúa Giêsu đã bị bắt và bị giết chết. Như thế, đường phục sinh vinh hiển mà Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ đến đó không phải là con đường rộng dễ đi, nhưng là con đường phiêu lưu với nhiều khó khăn và đau khổ. Thế nhưng, các môn đệ chưa hiểu gì về mầu nhiệm thập giá. Các ông cần được huấn luyện, cần được chuẩn bị hơn nữa để sau này chính Chúa Giêsu phục sinh các ông mới hiểu và cảm nhận được phần nào mầu nhiệm qua đau khổ đến vinh quang.

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Chúng ta được mời gọi đi vào con đường sám hối của mùa chay. Từ cuộc biến hình của Chúa Giêsu đến cuộc khổ nạn và sống lại của Người, chúng ta được mời gọi tin phục hoàn toàn vào Thiên Chúa như Abraham. Biết noi gương Abraham hy sinh những gì sâu thẳm nhất, cao quý nhất cho tình yêu Thiên Chúa, chấp nhận con đường khổ giá hằng ngày trong niềm tin yêu Chúa, vì đường đau khổ dẫn đến vinh quang.

Nguyện xin Chúa cho chúng ta biết tín thác đón nhận thập giá trong đời sống hằng ngày của mình mà theo Chúa và vâng nghe lời Chúa dạy: “Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”, để mai sau chúng ta cùng được chia sẻ vinh phúc trên trời. Amen.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.