Dâng Mẹ Ngày Cuối Tháng Mười

print

Dâng Mẹ Ngày Cuối Tháng Mười

Hôm nay ngày cuối Tháng Mười

Mân Côi mừng kính người người thân thưa

Dâng Mẹ sáng tối cùng trưa

Tâm tình con thảo dẫn đưa về nguồn.

 

Hồng ân Thiên Chúa đổ tuôn

Ba Ngôi nguồn sống với muôn diệu kỳ

Bao dung tha thứ khắc ghi

Quan tâm giúp đỡ những gì sẻ chia.

 

Lời kinh cầu nguyện chẳng lìa

Giúp ta tiến bước bên kia tuyệt vời

Lời kinh gắn kết khắp nơi

Hiện tại quá khứ trùng khơi kiếp người.

 

Tâm hồn hạnh phúc mỉm cười

Bước đi bên Mẹ Tháng Mười vượt qua

Xã hội gặp cảnh phong ba

Ta luôn tín thác Chúa Cha an bài.

 

Đời sống đạo đức trải dài

Gia đình Họ đạo những ai nhiệt thành

Dạy con tiến bước đường lành

Noi gương Thánh Mẫu tập tành kiên trung.

 

Theo Chúa tận tụy đến cùng

Tin yêu phó thác nghìn trùng ân ban

Xin Mẹ ở chốn Thiên đàng

Cầu cho Giáo hội vững vàng thiên thu.

 

Lm. Biển Xanh.