Danh Sách Các Họ Đạo Chầu Thánh Thể Tại TTMV GPCT Năm 2023

print
CHẦU TT. 2023. DANH SÁCH CÁC HỌ ĐẠO ĐI CHẦU

DANH SÁCH CÁC HỌ ĐẠO CHẦU THÁNH THỂ TẠI TTMV NĂM 2023

Tháng 1

Từ chiều thứ Năm, 5/1/2023

qua sáng thứ Sáu, 6/1/2023

* CT: Chánh Tòa – Thới Hòa.

* VT: Vịnh chèo – Xaviê

* TL: Thánh Tâm – Ôven

* ĐH: Lương Hiệp – Kim Phụng – Thái Hải

* ST: Sóc Trăng – Đại Tâm

Tháng 2

Từ chiều thứ Năm, 2/2

*  CT: Thới Thạnh – Phong Điền – Bình Thủy

* VT: Trường Thắng

* TL: Hậu Bối – Đồng Lào

* ĐH: Vinh Phát – Phanxicô

* ST: Hòa Thượng – Barinh

Tháng 3

(Tháng 4 – không)

Từ chiều thứ Năm, 2/3

*  CT: Tham Tướng – An Hòa

* VT: Vị Thanh – Vị Thủy

* TL: Trà Cú – Cái Trầu

* ĐH: Phụng Hiệp – Phụng Tường

* ST: Sakeo – Tam Sóc

Tháng 5

Từ chiều thứ Năm, 4/5

 

*  CT: Cái Tắc- Phú Khởi – Lộ 20 – Rạch Gòi

* VT: Vị Hưng

* TL: Trà Rằm – Đường Láng

* ĐH: Từ Xá – Nhơn Mỹ – Còn Mỹ Phước

* ST: Bãi Giá

Tháng 6

Từ chiều thứ Năm, 1/6

 

*  CT: Cờ đỏ – Thới Lai

* VT: Bảy Ngàn

* TL: Đức Bà – Vĩnh Lợi

* ĐH: Thiết An – Đông Hải

* ST: Hòa Lý – Hòa Hinh – Hòa Thượng

Tháng 7

Từ chiều thứ Năm, 6/7

 

*  CT: Trường Long – Bình An

* VT: Tân Phú – Lương Thiện

* TL: Fatima – Mỹ Phước

* ĐH: Đại Hải

* ST: Nhu Gia – Chàng Ré

Tháng 8

Từ chiều thứ Năm, 3/8

 

*  CT: Cái Răng – Rạch Súc

* VT: Vị Tín – Thánh Phụng

* TL: Bô-na

* ĐH: Nam Hải

* ST: Tân Thạnh – Đại Ngãi – Long Phú

Tháng 9

Từ chiều thứ Năm, 31/8

 

*  CT: Họ TGM – Cái Chanh

* VT: Trà Ban – Long Mỹ

* TL: Tân Thành

* ĐH: Trung Hải – Bắc Hải

* ST: Mỹ Xuyên – Việt Kiều

Tháng 10

(Tháng 11– không)

Từ chiều thứ Năm, 5/10

 

*  CT: An Hội – Ô môn

* VT: Cái Nhum

* TL: Tân Lập – Kinh Lý

* ĐH: Xuân Hòa – Ba Trinh

* ST: Ngăn Rô – Vĩnh Châu – Trung Bình

Tháng 12

Từ chiều thứ Năm, 7/12

 

*  CT: Trường Thành – Định môn – An Thạnh

* VT: Tôma

* TL: Trà Lồng

* ĐH: Rạch Vọp – Tân Hải – Trà Canh

* ST: Rạch Tráng – Cồn Tròn